Asmeninė anketa Prisijungimas ir registracija
Atgal Pagrindinis » Paranormal.lt - Pasaulio naujienos kitaip » Pasaulio Šeimininkai » 2021 » Sausio » 11

Nauja era ar nauja pasaulio tvarka 3 dalis (Iliuminatų apreiškimas)

Jeigu praeitoje dalyje užsiminiau apie tai, jog (mano nuomone) žemė su jos resursais (taip pat ir žmonės) yra ateivių okupuota ir egzistuoja hibridinio kraujo elito (nifilim) bendruomenė, kuri valdo pasaulį, vertėtų panagrinėti jų struktūras iš arčiau. Viena iš tokių - iliuminatai.

Nauja era ar nauja pasaulio tvarka. 2 dalis (Totalitarinio sėlinimo pėdsakai)

1776 m. bavarų jėzuitui Adam Weishaupt Rodshildų Namai pavedė suvienyti įvairias ezoterines grupuotes į Illuminati (Apšviestieji) ordiną. Tai buvo įtakingų okultinių grupių, elitinių slaptųjų draugijų ir masonų brolijų susijungimas, kurio siekis - sukurti “Naujojo Pasaulio” programą. Galutinis tikslas buvo gražinti laimingus laikus žmonijai, panaikinant krikščionių tikėjimą. Palaipsniui naujojo Babilono, naujosios Jeruzalės (naujo pasaulio) idėja transformavosi į tironiją ir masių valdymą, o Iliuminatai dar labiau suveržė veržles. Taigi, kontrolė tapo humaniškesnė ir efektyvesnė. Metodai - praktiškai nepastebimi. Todėl niekas nepastebi totalitarinio sėlinimo, bet jis vyksta.  Ir jeigu kas nors pradeda apie tai rašyti, kabėti ar kitaip skleisti tiesą, tuoj pat nužudomas (fiziškai ar dvasiškai), apšmeižiamas arba tokiam žmogui prikabinama radikalaus veikėjo, sąmokslo teorijų kūrėjo etikėtė. Esą išsilavinęs žmogus neturėtų skleisti sąmokslo teorijomis, nes tai nepadoru.

kosnpirologija, nauja pasaulio tvarka, Iliuminatai

Liuciferio apreiškimas

Vėliau iliuminatų ordinas skaidėsi į įvairias grupes. Viena tokių didesnių grupių susikūrė 1887 metais. Viljamas Vin West Gotas pareiškė, jog iššifravo alcheminį tekstą, kuris buvo paviešintas tuometinės Europos masonų ložėse. Jame buvo kalbama apie Naujo Eono atėjimą, krikščionybės panaikinimą ir naujos laisvos religijos atsiradimą. Šita idėja vėliau, jau 20 a. pabaigoje buvo įforminta kaip projektas „Blue Beam”. Kanados žurnalistas Serge Monast 1994 m. į dienos šviesą ištraukė slaptus NASA, CŽV ir JTO dokumentus, kuriuos juodu ant balto parašyta, jog žemės žmonių religijos bus pakeistos į vieną. O Dievo vietą užims naujas mesijas ir New Age religija. Taip esą bus „suvienyta žmonija” ir išauš nauja era, Aukso Amžius išrinktiesiems, nes 5,5 milijardo žmonių prieš tai bus nužudyti per technogenines katastrofas, klimato stichijas bei pandemijas. Ir išliks tik patys stipriausi.

Tais pačiais 1887 metais metais buvo įkurtas iliuminatinis centras - Ryto Aušros ložė kuriame buvo išpuoselėtos Naujojo Balilono, Naujojo Siono arba Naujosios Jeruzalės (tai yra tas pat, kas ir nauja pasaulio tvarka) idėjos. Tai visų pirma siejama su globalizacija, žmonijos susiliejimu su technosfera bei bei perėjimu į 4 ar 5 materijos vibracijų lygį. Tai maksimumas ką jie gali mums pasiūlyti. nereikia pamiršti, jog žmogus yra kur kas daugiau, negu jie gali mums pasiūlyti. Būtent iš ten (4-5 lygmuo) kalba kai kurie veikėjai iš vadinamosios Galaktinės šviesos federacijos (Ashtar komanda). Jų paskirtis yra imituoti dvasingumą ir užgožti žmogaus prisiminimus apie save patį. Žmogus pats gali pereiti į bet kokį lygį. Todėl jo vesti už rankos kažkur į 4 ar 5 išmatavimą, tikrai nereikia.

kosnpirologija, nauja pasaulio tvarka, Iliuminatai

Iliuminatai neslėpė, šventai tikėjo ir tebetiki, jog tai - bus šviesūs laikai žmonijai. Tą patį kalba ir kai kurios New Age srovės (kaip ir visur, yra išimčių). Žinoma, ryto aušros sulauks tik išrinktoji žmonijos dalis, kuri atlaikys kataklizmų ir žiaurios konkurencijos mėsmalę. Taip mėgstamas elito tarpe socialinės eugenikos principas (rinkos dėsniai), kuris sako, kad silpnieji ir nemokantys prisitaikyti prie „naujų vibracijų” turi išnykti ir užleisti tiems, kurie „bus pasiruošę”. Iš vienos pusės jie užriša akis ir neleidžia žmogui prisiminti, o tuo pačiu kaltina, jog jis nesugeba prisitaikyti, todėl žus. Šią koncepciją sutartinai atkartoja dvi giminingos struktūros ir iliuminatai ir kai kurios New Age sektos, prisidengiančios „šviesos darbuotojų” aureolėmis.

Kaip sako JAV istorikas ir konspirologas Jordanas Maxwellas, iš Ryto Aušros ložės vėliau atsirado daug dukterinių ložių, tokių kaip A.Crowley O.T.O (Rytų tamplieriai), „Kaulai ir kaukolė”, frankomasonai ir t.t. Istorikai ir ekspertai net neabejoja, kad ložėse buvo garbinamas Liuciferis, pavadintas įvairiais vardais. Jis vadinamas rytine žvaigžde, Jabulon, naujos tvarkos arba naujo pasaulio idėjos šviesos nešėju. Beje, kai kurios New Age sektos, pasiremdamos madam Blavatskaja, Beili bei kitais teosifais taip pat stengiasi reabilituoti visą šią liuciferiadą, nors iš esmės tai yra okupantai, kurie turi būti negailestingai išvaryti iš žemės ir iš žmogaus sąmonės.

Viena iš svarbesnių Iliuminatų tinklo „Ryto Aušta” dalių - tai neformalių organizacijų grupė, kuri kartais vadinama Slaptąja britų draugija arba „Apskrituoju stalu”. Šioje struktūroje susivienijo dvi aršiausios antižmogiškosios ideologijos: sionizmas ir anglosaksiškasis fašizmas (vokiškasis ar itališkasis fašizmas yra tam tikros jo atmainos), nes remiasi baltosios rasės išskirtinumu ir dominavimu planetoje. Elitas visą laiką buvo pamišęs dėl eugenikos ir tebetiki aukščiausios rasės principu. Tai jie - Nifilim save laiko aukščiausia rase, o visi kiti yra “gojai”. Šis motyvas “apdainuotas” Lady Gagos juodajame chanelinge  Born This Way , Monstrų motinos manifeste. Čia ne juokai, jie iš tikrųjų svajoja apie naują rasę naujoje eroje. Ateis laikais ir mes išgirsime ir iš politikų lūpų apie tai, kas iš tikrųjų yra aukštesnioji, išrinktoji rasė šioje planetoje. Bet visa tai bus melas.

kosnpirologija, nauja pasaulio tvarka, Iliuminatai

Liūdnai pagarsėjusį “Apskritąjį stalą” sudaro tokios organizacijos, kaip Bildenbergo grupė, Karališkasis tarptautinių santykių institutas (Londonas), Tarptautinių santykių taryba (Vašingtonas), Trišalė komisija (Vašingtonas) ir Romos klubas. „Apskritasis stalas” dar ne pati viršūnė. Iki piramidės viršaus yra dar ne viena tamsi struktūra. Tačiau „Apskritasis stalas” buvo viena iš tų organizacijų, kurioje visados būdavo priimami strateginiai sprendimai visos planetos ir visos žmonijos mastu.

kosnpirologija, nauja pasaulio tvarka, Iliuminatai

Šitas promasoniškas tinklas buvo sukurtas tam, jog tuo metu (19 a. pabaiga) žinant atrologines prognozes, pranašystes, suvienijant okultines ir politines jėgas, žingsnis po žingsnio būtų įvedama autoritarinė valstybė visos planetos mastu ir ruošiamasi naujo mesijo-antichristo atėjimui vadinamojoje „naujojoje eroje”, kurią išpranašavo teosofai Blavatskaja, Beili, Crowley bei daugelis kitų. „Apskritasis stalas” buvo įsteigtas Londone 19 amžiaus antroje pusėje. Jo vienu ir įkūrėjų buvo Cecil Rods. Šis rasistinių pažiūrų veikėjas buvo Pietų Afrikos valdytoju ir atiminėjo vietinių afrikiečių žemes. Jo vardu buvo pavadinta britų kolonijinį valstybė - Rodezija, o jo vardo stipendija mokama gabiems iliuminatų klano vaikams, besimokantiems garsiausiuose Anglijos ir JAV universitetuose.

Rods prieš 120 metų tiesiai šviesiai ir kalbėjo, kad „Apskritojo stalo” tikslas - sukurti pasaulinę vyriausybę, kuri būtų valdoma iš Anglijos judo-anglosaksiškojo elito. Tai sena Bavarijos iliuminatų idėja, pagimdyta sionizmo ir anglosaksiškojo nacionalizmo idėjų apie vieningą pasaulį sintezėje.

Nors C. Rods buvo „Apaskritojo atalo” oficialiu vadovu, realūs jo šeimininkai ir finansuotojai - bankininkų klano - Rodshildų šeimos atstovai. Ši bankininkų dinastija yra pagrindinė visų suokalbių ir karų finansuotoja bei pasaulio nelaimiu kaltininkė. Nors Rodshildai save vadino žydais, tačiau žydų tauta manipuliavo daugiau nei kitomis tautomis. Kaip sako David Icke, „Apskritojo stalo” elito atstovai visados užėmė svarbiausius JAV, Didžiosios Britanijos, Europos Sąjungos bei tarptautinių politinių ir finansinių organizacijų vadovų postus. Jie buvo pagrindiniai rezervinės finansų sistemos įkūrėjai JAV (1913 m.), Jų technologija labai paprasta: sukurk problemą, o po to pasiūlyk jos sprendimą. Problema, reakcija, sprendimas.

Sukurdami rezervinę finansų sistemą JAV bei atėmę iš valstybės pinigų srautų reguliavimo institutą bei sukeldami pirmąjį pasaulinį karą jie siekė sunaikinti tuo momentu buvusį jėgų balansą, kad visą laiką vyktų vadinamasis permanentinis karas arba permanentinės revoliucijos. Tokiu būdu buvo ruošiama dirva naujai kraugeriškai finansų sistemai įvesti visame vakarų pasaulyje. Ir tos sistemos padarinius mes šiandien srebiame naujausios pasaulio finansų krizės akivaizdoje, kurios pabaigos net nematyti.

David Icke įsitikinęs, jog kitas ne mažiau svarbus dviejų pasaulinių karų „laimėjimas” yra tas, kad po jų, pasaulio valdžia atiteko į žymiai mažesnio rato sprendikų rankas, nes atsirado JTO, NATO, ES ir panašios tarptautinės reguliavimo struktūros, kurios, prisidengdamos mistinės “pasaulio bendruomenės vardu” gali “duoti leidimą” žudyti milijonus nekaltų žmonių dėl dėl kažkokių pseudodemokratinių idėjų, kuriomis tiki tik elitas, bet ne paprasti žmonės. paprasti žmonės šiandien realybę mato kitokią ir jų niekas neatsiklausia, kai reikia vardan demokratijos užmėtyti bombomis kokią nors ”negerą” šalį.  

Po 1919 m. Versalio „taikos” konferencijos, buvo sprendžiama, kaip pasaulis gyvens po karo, kurį tie patys žmonės ir sukėlė. Pasak David Icke, pasaulio elitas užkrovė nerealius reparacinius mokesčius Vokietijai, tokiu būdu joje sukeldami ekonominę krizę. Pastaroji krizė buvo pretekstu į valdžią ateiti Adolfui Hitleriui. Pastarasis, kaip ir jo finansuotojai buvo tos pačios Rodshildų giminės kraujo atstovas. Ar tai nebuvo suplanuota akcija? Ir atsakymas į šį klausimą tampa aiškesnis, kai sužinome, jog didieji bankai rėmė Hitlerį bei per kelis metus padėjo jam sukurti galingą karinę mašiną. O antroje karo pusėje tie patys bankai finansavo pagalbą Stalinui.

Dar 19 amžiaus pabaigoje iliuminatų sukurtą slaptą planą visos planetos mastu šiuo metu įgyvendinama finansiškai įtakingų žmonių grupės, politikai arba vadinamoji „juodoji aristokratija”, kurios puošmena - Britanijos karališkoji šeima. kaip teigia David Icke, Elžbietos II šeima Vinsdorais tapo visai nesenai. Ji taip pat siejama taip pat su Bavarijos iliuminatais. Britanijos karališkoji šeima - tai hibridinio kraujo klanas, kildinamas iš karaliaus Saliamono laikų Izraelio žydų didikų. British žodis kilęs iš ivrito kalbos, nes Brith - reiškia sąjungą, o Londonas, kaip sako David Icke, dažnai aristokratų sluoksniuose ir masoniškoje mitologijoje vadinamas Naująja Jeruzale arba Naujuoju Babilonu.

Iliuminatų tikslas - ne pinigai, ne teritorijos, ne turtas ar naudingos iškasenos, bet kiekvienas žmogus asmeniškai. Nors pirmųjų iliuminatų lozunguose dažnai buvo kalbama apie laisvę, lygybe ir brolybę iš tikrųjų tai tik dūmų uždanga. Jų tikrasis veidas yra baimė ir kontrolė. Jie pamišę dėl kontrolės. Jie bijo, kad po dabartinių permainų bei sąmonės transformacijų, kai žemės pereis į naują ciklą, jie negalės įgyvendinti savo plano, nes standartinės sąmonės kontrolės technologijos nebeveiks. Todėl, siekiant išlaikyti ir sustiprinti kontrolę, žmogus veikiamas įvairiausiais būdais vien tam, kad jo sugebėjimai identifikuoti tiesą niekad neprabustų. Šiandien jų arsenale yra religijos (žinoma, ne visos), politika, bankai, pop kultūra, elektromagnetinis švitinimas, genetikai modifikuotas maistas, vakcinos, medikamentai ir chemija.

Iliuminatai iš arčiau

Pasak JAV istoriko Jordan Maxwell, Iliuminatais priimta vadinti 13 šeimų arba dinastijų, vadinamų „namais”. Tai nėra tos 13 Mozės laikų žydų šeimų, kurios minimos Senojo Testamento Skaičių knygoje. Nors iš kitos pusės žiūrint, turi daug bendro. Tie 13 namų - sudaro taip vadinamą Liuciferio šeimą, o jų atstovai yra pagrindiniai veikėjai tokiuose forumuose kaip „Apskritasis stalas” bei jo pagimdytose organizacijos, tokiose, kaip bilderbergo grupė, Trišalė taryba ir t.t. Tos 13 namų sudaro visas slaptas okultines organizacijas, daugelis kurių veikia netgi nuo karaliaus Saliamono laikų.

kosnpirologija, nauja pasaulio tvarka, Iliuminatai

Jų religija yra ne tokia, kaip mūsų. Jie meldžiasi savo dievui „Jabulon” („Jabalon”). Tai trijų dievų Yahova, Baal ir Ozyris apjungimas į vieną. Istorikai daug kartų ginčyjosi, ką iš tikrųjų reiškia šis vardas. Tačiau masonų dievas Albert Pike tas diskusijas apibendrino ir pasakė, kad Jabulon reiškia Liucirefį. Iliuminatai turi ir kitų dievų: jota, Džodža, Džudža ir t.t. Visa tai reiškia ne ką kitą o tą patį puolusį angelą, kuri dar nuo Saliamono laikų garbino slaptos žydų draugijos, kurios nepaisydamos Mozės Dievo pykčio, savo ritualuose naudojo babilonietišką ir egiptietišką magiją.

Aukščiausiame šios griežtai administruojamos, tačiau visiškai neformalios struktūros ešelone tie 13 „namų” atstovai yra pasidalinę į tarybas ir komitetus pagal veiklos sritis. Jų piramidė atrodo šitaip: „Trijų komitetas”, „Penkių komitetas”, „Septynių komitetas”, „Devynių komitetas”, „Trylikos komitetas”, „33 komitetas”, „Didysis druidų komitetas”, „300 komitetas”, „500 komitetas” ir t.t. Žemesnieji komitetai niekada nežino ką svarsto aukštesnieji. Gauna nurodymus rasti sprendimus ar atlikti darbus vienoje ar kitoje gyvenimo srityse. Žemesnieji komitetai taip pat yra pasiskirstę į regioninius pakomitečius. Ir tie regioniniai pakomitečiai nebūtinai atitinka dabartinių valstybių sienas.

1992 metais prof. John Coleman išlaido knygą „Slaptoji hierarchija arba 300 komiteto istorija”. Šitas profesorius su visu akademišku kruopštumu, remiantis tik oficialiais, patikrintais šaltiniais, aprašo, kaip veikia šita demoniška sistema, kaip ir kokiais metodais jie dirba, siekdami įvesti pasaulinę diktatūrą.

Prof. John Coleman taip pat rašo, apie tai, koks viso to scenarijaus tikslas. Tai vieninga pasaulio Vyriausybė, vieninga pinigų sistema, valdymas ne demokratinių rinkimų būdu per oligarchines ir oligopolines struktūras, įvedant feodalizmą primenančią sistemą. Tokioje pasaulinėje valstybėje gyventojų skaičius bus ribojamas ir kontroliuojamas karais, badmečiais, epidemijomis, kol liks tik apie milijardą. Viduriniosios klasės nebus, liks tik valdovai ir tarnai. Visi įstatymai bus suvienodinti pagal vieną sistemą, veiks vieninga teismų sistema, vieningi kodeksai. Tvarką palaikys vieninga policija ir armija.

Visa tai bus pateikiama kaip technologinė gerovės visuomenė, gyvenanti darnoje (su gamta?) į kurią orientuojasi dabar „civilizuotas vakarų pasaulis”. Paklusnūs piliečiai bus remiami ir apdovanojimais, o maištininkai - sunaikinami arba patalpinami į specialiai tam ruošiamus kalėjimus bei koncentracijos stovyklas (tokias, kaip dabar kuriamos FEMA Camps). Turėti ginklų žmonėms bus draudžiama.

Naujos pasaulio tvarkos idėja ir esmė gan smulkiai buvo išdėstyta 1910 metais išleistoje Samuel Zane Battens knygoje „New World Order”. Knygoje aprašomas krikščioniškas NWO modelis. Bet iš esmės - idėja išdėstyta ta pati - vieninga pasaulio valstybė su valdymo centru Vatikane. Jokio skirtumo, kur tas centras bus Vatikane, Naujojoje Jeruzalėje, Sione, Londone ar Vašingtone. Pati NWO idėja žmogaus prigimčiai yra nepriimtina, nes būtent prieš ją sukilo Dievas, sunaikindamas Babelio bokštą.

Prof. John Coleman rašo, kad pilną iliuminatinių sąmokslų spektrą, siekiant įgyvendinti šį žiaurų planą adekvačiai suvokti neįmanoma. Ir nežinantiems apie tai nieko, toks planas sukelia nebent pasibjaurėjimą ir šleikštulį. Todėl natūralu, kaip teigia šis istorikas ir rašytojas, kad dauguma žmonių tokią informaciją vertina labai skeptiškai, visiškai nesuvokdami, jog būtent taip reaguoti jie buvo programuojami nuo vystyklų. Paprastiems žmonėms smegenys buvo plaunami jau kelis šimtus metų. Tam buvo įsteigtos specialios žinybos, technologijos ir žiniasklaidos priemonės. Visas tokias zombinimo ir smegenų plovimo technologijas kūrė iliuminatinis Tavistovko žmogiškųjų santykių institutas Londone.

Krikščionybė ar Ashtar komanda?

Didžiausią problemą iliuminatams kėlė ir tebekelia krikščionybė. Todėl vienas iš projektų, kuriuo siekiama neutralizuoti bažnyčią, yra sekuliarizacija, t.y. valstybės, visuomenės atskyrimas nuo bažnyčios bei pačios bažnyčios žudymas iš vidaus per įvairius pedofilinius skandalus ir t.t. Tiems, kurie nusivylė oficialia bažnyčia, ir ieško dvasingumo už jos ribų, sistema arba matrica yra parengusi dar vieną dovanėlę - New Age religiją. Egzistuoja religinių įsitikinimų sistema, kuri remiasi „pakylėtųjų valdovų” pranešimais, Galaktinės šviesos federacijos, Ashtar komandos chanelingais. Tų „dievybių” chanelingai iš tikrųjų labai teisingi. Ten pasakoma labai daug tiesos apie tai kas vyksta planetoje ir koks turėtų būti “kvantinis” žmogus. Po kiekvienu chanelingu galėčiau pasirašyti, jog ten 90 proc. pasakoma tiesos. Bet yra vienas niuansas. Ten, kaip ir kiekvienoje bažnyčioje egzistuoja sistema, vadinama „šviesos hierarchija”. Jie čia atskrenda erdvėlaiviais ir nori padėti žmonijai. Ir vėl žmogus turi kreiptis į aukščiau stovintį, pas tą, kuris žino tiesą. Vėl yra kontrolė, bendraminčių būrimas į organizacijas. Vėl žmogaus turi remtis kažkokiais nežinomais autoritetais, principais, taisyklėmis, vietoj to, kad pats mąstytų ir susivoktų kas vyksta.  Kodėl žmogui niekaip neleidžiama pažvelgti “už perimetro” ir suvokti, jog visa tai iliuzija?

Visa ta Ashtar komanda su blondinais ateiviais, panašiais į Jėzų Kristų yra tik graži pasaka . Aš nesakau, jog nėra tokių ateivių, kurie nori mums gero, bet šiuo atvejų visa Ashtar komandos skelbiama ideologija man primena iliuminatų idėjas apie naują pasaulio tvarką. O jeigu panagrinėtume simboliką, tai panašumų rastume dar daugiau.

Pasižiūrėkite šio filmuko paveiksliuką ir sulyginkite su žemiau esančiu Befometo (”Mendeso ožio”) atvaizdu. Labai keisti panašumai:

 http://www.youtube.com/watch?v=PAljsqd97KQ

George Kavassilas New Age adresu kalba ypatingai radikaliai, esą Galaktinė šviesos federacija yra tų pačių reptiloidų sukurta struktūra, siekianti vedžioti už nosies nepriklausomo dvasingumo ieškančius žmones. Šis graikas mistikas (priklausantis graikų stačiatikių bažnyčiai) sako, jog žemėje jau senai nėra apsilankę nei viena geranoriška ateivių delegacija. Jie tiesiog prie žemės neprileidžiami, o skraido lėkštėmis (kalbama apie tuos, kuriuos dažniausiai mato NSO stebėtojai) dažniausiai tie, kurie mus yra okupavę. Vadinkim juos “pilkaisiais”, “reptiloidais” - jokios reikšmės. Vertėtų sutikti su dvasininkais, kurie kalba tiesiai šviesiai - visi tie NSO yra demonų išmonė. Ir tie demonai yra puikūs komufliažo specialistai. Jei žmonės labai tiki, jie gali pasirodyti pagal kiekvieno tikėjimą: arba kaip ateiviai, arba kaip Mergelė Marija (žr. youtube “trečioji Fatimos paslaptis”) arba kaip pakylėtieji valdovai. Jie gali kalbėti švenčiausiais tiesas, tačiau tikruosius tikslus išduoda smulkmenos, kurias ne visi pastebi.

Pozityviosios civilizacijos savo atstovus į žemę siunčia kitu būdu, panašiai tokiu, kaip berniukas iš Rumunijos, vardu Deividas (Reptilija manyje). George Kavassilas ir sako, jog pozityvios poliarizacijos ateivių delegacijos žemės nepasiekia jau daug tūkstančių metų, nes mano, kad žmonės patys pajėgūs susitvarkyti su savo problemomis. Esą galaktikoje “nesikišimo” principas, kuris sako, kad stebėtojais galima būti, tačiau įtakoti procesų kategoriškai negalima. Anunakiai kažkada pažeidė šį principą. “Puolę angetai” iš stebėtojų pasidarė veikėjais žemėje (žr. Enocho knyga) ir tapo okupantais. Todėl permainų laikais jie ir jų palikuonių klanai turi patirti milžinišką Dievo ir prabudusio žmogaus rūstybę.  Aš nei sekundei neabejoju, kad taip ir bus.

Pozityvios poliarizacijos civilizacijos yra tiek dvasiškai pažengusios, kad jiems tokių technologijų kaip skraidančios lėkštės nerekia, nes jų atstovai po Visatą keliauja ir bendrauja kaip apribojimų neturinti sąmonė. Tai gali daryti ir žmonės. George Kavassilas puikiai šią galimybę išnaudoja. Jeigu mes danguje matome daug NSO, arba jeigu jie pasirodo tam tikrose žemės vietose reguliariai - didesnė tikimybė, jog tai yra okupacinė armija, bet ne kokia nors pakylėtųjų būtybių Ashtar komanda iš Sirijaus ar Plejadžių. Tačiau taip pat būtų didelė klaida sakyti jog pozityvių civilizacijų atstovai žemėje visiškai nesilanko. Tiesiog jie veikia kitais principais, kurie yra žymiai modernesni ir pažengesni negu skraidantys aparatai.   

Paveiksliuke Ashtar’o komandos 7-ojo laivyno vadas. Blondinas su mėlynomis akimis. (Tik neaišku su kuo tas laivynas kariauja?) Toliau - ta pati piramidė ir iliuminatinės Horo akys viename iš New Age plakatų. Taigi, kaip matome tarp iliuminatų ir New Age yra daug bendrų simbolių. Tačiau juos jungia ne tik simboliai, bet ir panašios idėjos.  Tos bendros idėjos yra kelios: po 2012 metų išauš nauja era ir viskas pasikeis; žmogus turi pereiti evoliuciją, todėl reikalinga išlikimo teorija; žemė yra mokykla arba sielų universitetas (todėl reikalingas paklusnumas ir vertikali hierarchija, kai stipresnis valgo silpnesnį), kuriame įgaunama patirties; paskutinėje evoliucijos stadijoje žmogus turi susilieti su technosfera (mikrochipai), o per ją - į noosferą, t.y. vėl tapti organiška visumos dalimi; tam, kad visa tai įvyktų reikia atmesti religijas ir surasti visus žmones vienijančią vieningą filosofiją. Žinoma, taip tiesiai šviesiai į akis New Age ir Pakylėtieji valdovai nešneka. Chanelinguose to nerasite. Visa tai įmanoma atsekti “tarp eilučių”. Kai perklausai tonas videomedžiagos (typo SaLuSa, Ashtar Comand ir t.t.), tampa aišku kas yra kas. Ir ne tik aš, daugelis žmonių, kurie ilgai buvo “pakibę” ant šito New Age masalo gali pasakyti tą patį: jie sugeba užliūliuoti teisingomis frazėmės apie meilę, gėrį ir taip nejučia įtraukia. Kai kuriuose chanelinguose tiesiai šviesiai sakoma: įsileiskite mus į savo kūnus ir mes nuvesim jus kur reikia, padarysim tai ką reikia. Jūs tik atsiduokit ir darykit ką liepiam. Ir visa tai pasako pakankamai grąsinančiai. Na jau ne! Aš niekam, nieku gyvu savo kūno neatiduosiu. Ne tam Dievas man jį davė.

Todėl temos pavadinime paskelbiau, jog nauja era ir nauja pasaulio tvarka yra to paties medžio vaisiai. Galima su tuo ginčytis, galima ir ne, bet tai tik mano tyrimų vaisius, mano nuomonė.

p.s. Specialiai nuorodų į šaltinius nedėjau. Surinkite bet kurio autoriaus pavardę google ar youtube, panagrinėkite, ir darykite išvadas patys.

Bus tęsinys.

Autorius: Gintaras Mikšiūnas, straipsnis buvo publikuotas 2011 m.

O, jeigu sudomino šį tema, turi savo nuomonė pasidalink forume, diskutuokime be socialinių tinklų, nes jūsų nuomone tenai trinama, Nauja Pasaulio Tvarka

Pasaulio naujienas kitaip... skaitykite Paranormal Telegram kanale. Jei manai, kad mano darbas yra naudingas, pasidalink, prenumeruok, padėkok ar paremk...

O dabar įvertink šią naujieną, padaryk gerą darbą šiandieną + komentuok:

Niekas neišdrįso palikti komentaro.
Komentarai su keiksmažodžiais bus šalinami automatiškai, be atsiprašymo.
avatar

Nemokami skelbimai

TAIP PAT SKAITYKITE:
23.05.2023 laikas 14:39 Receptai | Patiekalai Rabarbarų tyrė - uogienė su Chia sėklomis
Be galo mėgstu chia sėklas, kitaip sakant ispaninio šalavijo sėklas, bet man tas pavadinimas per daug ilgas, tegul jos bus tiesiog chia. Apie šias sėklas gi visi dabar kalba ir visi jas jau žino. O jei nežinote, tai labai prašom s...

Skaityti daugiau

23.05.2023 laikas 11:20 Receptai | Patiekalai Rabarbarų kompotas su razinomis ir gvazdikėliais
Gal daug žmonių ir nenustebinsiu su šiuo rabarbarų kompoto receptu, bet pasidalinsiu, nes mūsų šeima labai mėgsta rabarbarus ir šis kompotas mums pats mėgstamiausias ir skaniausias. Visada praverčia, kai norisi atsigaivinti....

Skaityti daugiau

23.05.2023 laikas 11:15 Receptai | Patiekalai Vištienos suktinukai su fermentiniu sūriu ir špinatais
Gavosi labai skani vakarienė. Ačiū Jums labai už pasidalintą receptą. Bene skaniausi pasaulyje vištienos suktinukai, kurių dar niekada negaminote!

Skaityti daugiau

28.05.2023 laikas 19:10 Klounai: Baidenas patvirtino įsakymą, kuriuo Amerikoje bus uždrausta nepriklausoma žiniasklaida

Ketvirtadienį JAV prezidentas J. Bidenas (J. Biden) pritarė planui uždrausti "visas nepriklausomos žiniasklaidos svetaines" Amerikoje, kad "apsaugotų amerikiečius nuo neapykantos".

Skaityti daugiau

28.05.2023 laikas 18:47 Klounai: "Facebook" atleidžia faktų tikrintojus, nes milijonai bėga iš platformos: "Mūsų cenzūros operacija nepavyko"

"Facebook" pradėjo atleidinėti faktų tikrintojus ir pripažino, kad cenzūros operacija patyrė katastrofišką nesėkmę.

Skaityti daugiau

28.05.2023 laikas 18:24 Klounai: Jane Fonda kaltina vyrus dėl klimato kaitos

Dėl klimato kaitos kalti tik vyrai, ypač baltieji, teigia Jane Fonda, kuri mano, kad "tie vyrai" turi būti suimti ir įkalinti.

Skaityti daugiau