Svetainėje sukaupta daugiau nei 1000 sveikatos patarimų. Ieškokite patarimų ir ne tik:

Pagrindinis » Kategorija: NSO, Ateiviai » Peržiūrų: (1.4K) Komentarų: (0) (09.07.2016 - 11:34)

Rendlšemo incidentas: Naujasis Rosvelis, arba MOD9/18 bylos paslaptis

Sąmokslų teorijų šalininkai ir ufologai dažnai kaltina įvairių šalių vyriausybes tuo, kad jos įslaptinti duomenis apie NSO, kad galėtų dezorientuoti arba "ankščiau laiko" neišgąsdinti jautrios auditorijos.

Tačiau taip yra ne visuomet: dažnai slaptuose archyvuose, kuriuos po kruopelę surinko slaptųjų tarnybų atstovai, yra slaptų duomenų apie žvalgybos vykdymo metodus, iki šiol dirbančius agentus ir kiti faktai, paslėpti už septynių užraktų tam, kad būtų užtikrinti nacionalinio saugumo interesai. Šio požiūriu labai įdomus ypač slapto Didžiosios Britanijos Gynybos ministerijos MOD9/18 bylos likimas. Aplinkybės taip susiklostė, kad Gynybos ministerija turės bylą išslaptinti iki 2016-ųjų metų pabaigos.

Rendlšemo incidentas: Naujasis Rosvelis

„Neegzistuojanti" byla

Pasaulinė ufologų visuomenė per anksti džiūgauja dėl to, kad bus galima sužinoti paslaptis, gaubiančias „britų Rosvelį“ - ateivių apsilankymą Rendlšemo miške (Rendlesham Forest) 1980-ais metais. Per anksti dėl to, kad prieš tai, kol bus paskelbta šiuo metu dar slapta medžiaga, specialiųjų tarnybų darbuotojai labai kruopščiai ją patikrins ir iš M0D9/18 bylos puslapių pašalins visus duomenis apie specialistus, tyrusius šį incidentą, ir apie ypatingą metodą, taikytą tyrimo metu. Ir tik po to minėtoji ypač slapta byla bus paviešinta. Tačiau eiliniai žmonės negalės jos perskaityti kokiame nors laikraštyje, kuris ją perspausdins, nes byla bus perduota į Britanijos nacionalinį archyvą ribotam susipažinimui.

Kovoti ir ieškoti. Surasti ir... paslėpti

Iki pat 2015-ųjų metų vasaros ypač slapta Gynybos ministerijos byla, kurioje sukaupti duomenys mažiausiai apie 18 kontaktų su nežemiškuoju protu, buvo laikoma eiline geltonosios spaudos paskleista antimi, skirta besidomintiems utologija.

Tam, kad visuomenė būtent taip ir priimtų šią bylą, pasistengė garsūs ir gerai žinomi specialistai, kurių žodžiais, atrodo, jokiais būdais negalima abejoti. Pavyzdžiui Gynybos ministerijos aukšto rango darbuotojas Nikas Poupas, kuris 21-ius metus dirbo šalies saugumo klausimais (iš jų trejus metus tyrinėjo NSO keliamą pavojų šalies saugumui), iki pat paskutinių dienų tvirtino, kad atitinkamuose archyvuose yra „iš tikrųjų įdomi, tačiau jokiais būdais aukščiausio slaptumo lygio neverta informacija". Ir archyvuose nėra nieko naujo apie garsųjį „britų Rosvelįu.

Tad kas gi atsitiko praėjusių metų vasarą? Kodėl britai - nors ir su išlygomis - sutiko išslaptinti tarsi neegzistuojančią bylą, kurioje sukaupta aukščiausio slaptumo lygio medžiaga apie 18 kontaktų su ateiviais? Atsakymas labai paprastas. Ir labai sensacingas. Amerikietis Džonas Barou, nusamdęs elitinį advokatą ir pasiremdamas Didžiosios Britanijos įstatymu dėl informacijos laisvės, padavė ieškinį į teismą, reikalaudamas, kad Gynybos ministerija išslaptintų informaciją. Ir bylą laimėjo. Štai ir viskas...

Tai kas čia sensacingo? Ogi paties amerikiečio asmenybė. Džonas Barou buvo ne tik JAV KOP pirmosios klasės lakūnas, savo laiku buvęs Rendlšemo incidento liudininku, bet ir - dėmesio! -patyręs didelius kūno nudegimus dėl artimo kontakto su ateivių kosminiu laivu, kuris 1980-ųjų metų gruodžio mėnesį apsilankė to paties pavadinimo miške. Labai įdomus dalykas: praėjus lygiai parai nuo šio tragiško amerikiečiui įvykio, t.y. 1980 m. gruodžio 29 d., analogiškas traumas, taip pat kontakto su NSO metu patyrė jo tėvynainės Teksase („Kėš - Lendrum byla“ (The Cash-Landrurn Case)).

Kaip amerikiečių lakūnas atsidūrė Didžiojoje Britanijoje ir tapo sensacingo įvykio liudininku? Karališkųjų KOP aviacijos bazė Vudbridže buvo visiškai šalia paslaptingojo miško, ir šia baze kurį laiką bendrai naudojosi britai ir amerikiečiai, tarp kurių buvo ir lakūnas Barou.

Norint sudėti visus taškus ant „i“ apie keistas MOD9/18 bylos išslaptinimo aplinkybes, reikia paaiškinti, kad buvęs amerikietis lakūnas, iškeldamas ieškinį prieš Didžiosios Britanijos Gynybos ministeriją, vadovavosi teisingumo motyvu. Gaudamas savo žinion dokumentus, kurie patvirtina iš tikrųjų buvus Rendlšemo įvykius, jis įgauna galimybę pareikalauti iš Didžiosios Britanijos (taip pat ir iš JAV KOP) didžiulę kompensaciją už patirtus dėl NSO sužalojimus. Kompensacijos suma gali siekti 500 milijonų (!) dolerių.

Iki šiol - o Barou teisybės ieškojo net 30 metų - tai padaryti nebuvo įmanoma. Juk informacija apie minėtuosius įvykius buvo įslaptinta ir teismams neprieinama. Yra tikimybė, kad netrukus buvęs lakūnas taps dar vienu amerikiečių multimilijonieriumi.

Kad ir kaip buvo, kol vienas „kovojo ir ieškojo" (Barou), kiti „rado ir paslėpė" (britai, perkėlę T0D9/18 bylą iš Gynybos ministerijos archyvų į nacionalinį archyvą). Pats laikas papasakoti apie tai, kas plačiajai visuomenei žinoma Rendlšemo incidentą, ir kas iki šiol nuslėpta, prisidengiant slaptumo
Informacija

Rendlšemo incidentas -- tai nepaaiškinamų šviesų stebėjimo ir numanomų NSO nusileidimų Rendlšemo miške (Safolko grafystė, Didžioji Britanija) serija 1980-ųjų metų gruodžio pabaigoje netoliese KOP bazės. Manoma, kad per dvi ar tris dienas šių įvykių liudininkais tapo dešimtys bazės darbuotojų, kurie stebėjo neatpažintus trikampio formos skraidančius objektus ir nepaaiškinamas judančias šviesas. Teigiama, kad vėliau miške buvo aptikti keisti pėdsakai, kuriuos vietinė policija, beje, priskyrė miško gyvūnams.

Kai kurie ufologai mano, kad šis incidentas yra vienas garsiausių NSO stebėjimo XX amžiuje atvejis, jis netgi neoficialiai pavadintas „britų Rosveliu".

Didžiosios Britanijos Gynybos ministerija neigė, kad šie įvykiai kelia kokį nors pavojų nacionaliniam saugumui, dėl šios priežasties nuodugnus incidento tyrimas niekada nebuvo atliktas. Tai pagimdė daugybę gandų apie tai, kad Didžiosios Britanijos ir JAV vyriausybės nenori atskleisti visuomenei tiesos. Dokumentai, susiję su šia byla, buvo publikuoti 2001-ųjų metų gegužės mėnesį, tačiau tai daugiausiai buvo vidinis susirašinėjimas ir atsakymai į visuomenės klausimus. Publikuotuose dokumentuose buvo Gynybos ministerijos paaiškinimas, kodėl incidentas nebuvo rimtai tiriamas. Netgi buvo aiškinama, kad NSO galėjo būti palaikyti Orford Neso švyturio šviesos ar ryškios žvaigždės danguje.

Taip pat yra skeptikų, kurie teigia, kad visa ši istorija su incidentu yra ne kas kita, o paprasčiausia mistifikacija.

Žvilgsnis į ateitį

Ką tik perskaityta informacija apie „britų Rosvelį“ yra laisvai prieinama, ją gali surasti kiekvienas, sugebantis naudotis paieškos sistemomis internete. Kur kas įdomiau pažvelgti į netolimą ateitį, kai (norisi tuo tikėti) pasaulis sužinos visą tiesą apie įvykius Rendlšemo miške. Kokia ši tiesa? Ką slepia MOD9/18 bylos aplankalas?

Trumpai tariant, 1980-ųjų metų gruodžio mėnesį britams ir amerikiečiams pavyko gauti keletą (!) sudužusių, tačiau mažai nukentėjusių NSO bei žuvusių pilotų iš kitų planetų kūnų. Sprendžiant iš kai kurių duomenų, nurodyta informacija yra pilnoje Didžiosios Britanijos Gynybos ministerijos pulkininko Čarlzo Holto memorandumo versijoje.

Tačiau nebandykime užbėgti už akių ir panaikinti intrigą. Visi klausimai apie tai, kur dabar randasi NSO, tapę britų kariškių nuosavybe, ir kur ilsisi žuvusių ateivių pilotų kūnai, dar laukia savo valandos, kai bus ištarti.

Manoma, kad daugeliui skaitytojų ši informacija yra tikra sensacija, netgi ne viena. Svarbiausia jų - jau greitai bus dokumentais patvirtintas faktas, kad 1980-ais metais britai turėjo kontaktų su išsivysčiusiais atstovais iš kitų planetų.

Vietoje pabaigos

Dabar galima sau leisti šiek tiek pasvarstyti. Nors pačioje slaptoje M0D9/18 byloje yra nepaprasta informacija, pati ši byla yra tarsi sprogdiklis, kuris pritvirtintas prie statinės su sensacijomis, susijusiomis su ateiviais, kurie lankėsi Žemėje XX amžiuje. Ir ši „parako statine' susprogs, pateikdama mums daugybę naujos informacijos.

Sėkmingas buvusio amerikiečių lakūno ieškinys prieš Didžiosios Britanijos Gynybos ministeriją pagimdė daugelio visuomeninių organizacijų, tiriančių ufologijos problemas, teisinį entuziazmą. Dabartiniu metu kelios šios organizacijos, remdamasis SNO Rezoliucija Nr. A/33/426 („Apie NSO stebėjimus ir nežemiškųjų gyvybės formų tyrimus"), reikalauja įvairių šalių vyriausybių, tarp jų yra JAV ir Vokietijos, išslaptinti bylas, analogiškas M0D9/18 bylai. Ir daro tai gana sėkmingai. Pavyzdžiui, JAV veikianti organizacija „Piliečiai prieš informacijos apie NSO įslaptinimą" (Citizens Against UFO Secrecy) reikalauja, kad JAV vyriausybė publikuotų pilną versiją dabartiniu metu labai stipriai cenzūruotų „Judžino Jeitso dokumentų“ (yra manoma, kad juose yra duomenų apie NSO, o patys dokumentai nugrimzdo kažkur Nacionalinio saugumo agentūros archyvuose).

Vokietijos Bundestago deputatai jau faktiškai pasiekė, kad būtų išslaptinta britams analogiška oficiali byla - taip vadinamas B 206/1914 segtuvas, kuriame saugomi patikimi duomenys apie NSO stebėjimą, kurį atliko šalies žvalgybos tarnyba.

Atrodo, viso to pakanka, kad netrukus kiltų dar viena ažiotažo dėl ateivių vizitų į mūsų planetą banga.


Taip pat skaitykite:

Patiko straipsnis? Pasidalinkite su draugais tinkluose! Prisijunkite prie mūsų paskyroje, kad nepraleistumėte įdomių dalykų!


Paranormal.lt medžiagos citavimas negavus išankstinio paranormal.lt sutikimo neleidžiamas. Išimtinių teisių pažeidimas užtraukia baudžiamąją atsakomybę.


// Susiję straipsniai »

Komentarai: (0) Komentuoti gali tik registruoti vartotojai!
avatar