Asmeninė anketa Prisijungimas ir registracija
Atgal Pagrindinis » Paranormal.lt - Pasaulio naujienos kitaip » NSO, Ateiviai » 2023 » Vasario » 14

Albertas Kou ir jo susitikimai su ateiviais 1920 metais

Ar tarp mūsų gyvena ateiviai? Tai sudėtingas klausimas. Nuo XX amžiaus šeštojo dešimtmečio apie ateivių egzistavimą sklando daugybė istorijų, taip pat apie kontaktus su ateiviais  ir susitikimus su NSO.

Nors Alberto Kou (Albert Сое) istorija visuomenei tapo žinoma septintojo dešimtmečio pabaigoje, ji įvyko 1920-ųjų metų viduryje. Būdamas šešiolikos metų, Kou susidūrė su nepažįstamuoju, kuris, kaip vėliau paaiškėjo, buvo svečias iš kitos planetos. 
Jo atvejį 1998 metais išleistoje knygoje „Ateivių bazė: įrodymas, kad Žemę kolonizavo ateiviai“ („Alien Base: The Evidence For Extraterrestrial Colonization Of Earth“) aprašė ir garsus NSO tyrinėtojas Timotis Gudas (Timothy Good). Kou pasakojimas patvirtina senovės astronautų teoriją. 

1920 metų birželį Kou su šeima atostogavo ir vienas leidosi į kelionę, kurios metu tyrinėjo kalnus prie Matavos upės Ontarijuje. Ištyrinėjęs upę, jis ketino susitikti su šeima ir toliau plaukti baidarėmis. Kai jis puikiai leido laiką vienas ant upės kranto, išgirdo balsą, kuris šaukėsi pagalbos. 

Jis apsižvalgė, bet nieko nematė. Kou paėjo kelis metrus balso link. Netrukus jis rado penkių pėdų pločio plyšį, įstrižai nukreiptą upės link.

Priėjęs arčiau jis pamatė šviesiaplaukį nepažįstamąjį, įstrigusį siaurame maždaug dviejų su puse pėdų gylio plyšyje. 
Jis buvo sunkiai sužeistas ir turėjo tik vieną laisvą ranką. 

Kou negalėjo jo iškelti vien rankomis. Todėl jis nusprendė pasinaudoti savo virvėmis ir kita įranga, kad ištrauktų žmogų į viršų. Kiek pasistengęs jis sėkmingai išlaisvino nepažįstamąjį ir saugiai iškėlė jį iš siauro tarpeklio. Nepažįstamojo koja buvo sužalota ir jis negalėjo eiti. Jis paklausė Kou, ar šis turi vandens. Kou kepure pasėmė vandens iš upės ir nepažįstamasis atsigėrė. Jis taip pat aprišo nepažįstamojo žaizdas savo nosinaite. 

Kol Kou padėjo šviesiaplaukiam vyrui, jis pastebėjo kažką neįprasto. 1969-ais metais išleistoje knygoje „Šokiruojanti tiesa“ („The Shocking True“) Kou rašė, kad „jis vilkėjo keistą sidabriškai pilką aptemptą džemperį... Jis buvo odinis, be diržo ar matomų sagčių, tačiau tiesiai po krūtine buvo nedidelis prietaisų skydelis“. 

Kou pasidarė smalsu ir mandagiai paklausė nepažįstamojo, kas jis toks ir ką čia veikia. Vyriškis atsakė, kad nuvyko čia pažvejoti netoliese stovėjusiu lėktuvu. 

Kou iš tiesų pamatė meškerę ir kitus daiktus, kurie patvirtino vyro pasakojimą. Kol jie kalbėjosi, nepažįstamasis pradėjo vaikščioti. Jis padėkojo Kou už pagalbą ir norėjo eiti prie savo lėktuvo.

ufologija, ateiviai, NSO, kontaktas su ateiviais, ufonautai

Kou primygtinai siūlėsi palydėti jį iki lėktuvo, tačiau nepažįstamajam tai pasirodė šiek tiek nepatogu ir jis atsisakė pasiūlymo. Vis dėlto netrukus vyras suprato, kad be Kou pagalbos negalės eiti. 

Vėliau Kou padėjo jam pasiekti lėktuvą, bet nepažįstamasis paprašė jo pažadėti, kad niekam nieko nepasakos apie jų susitikimą ir tai, ką jis pamatys vėliau. 

Kou sutiko, ir nepažįstamasis parodė jam savo lėktuvą, pažymėdamas, kad jį sukonstravo jo tėvas. 

„Apskritas sidabro spalvos maždaug dvidešimties pėdų skersmens diskas stovėjo ant trijų kojų kaip trikojis, be propelerio, variklio, sparnų ar fiuzeliažo“. 

Skraidančiame aparate nebuvo langų, todėl Kou nusistebėjo, kaip ką nors galima matyti išorėje, valdant ir skrendant. Nepažįstamasis jam pasakė, kad laivas yra „eksperimentinėje stadijoje ir labai slaptas“ ir kad jam leidžiama juo kartais pasinaudoti. 

ufologija, ateiviai, NSO, kontaktas su ateiviais, ufonautai

Apatinė aparato dalis, esanti ne aukščiau kaip keturios pėdos nuo žemės, buvo padalinta į tris skyrius, kurie atsidarydavo, kai nepažįstamasis paspausdavo mygtuką, kuris nuleisdavo ar pakeldavo trumpas kopėčias. Kou padėjo jam užlipti kopėčiomis ir, kai jam buvo liepta, „įstūmė“ nepažįstamąjį į mašiną. 

Nepažįstamasis padėkojo Kou už pagalbą ir pažadėjo susitikti ateityje. Kou buvo liepta atsitraukti nuo skraidančio aparato prieš jam pakylant. Jis taip aprašė: „Iš pradžių aparatas skleidė žemą švilpimo garsą, paskui pagreitėjo, perėjo į aukštą ūžesį ir galiausiai tapo negirdimas. Tuo metu pajutau pulsuojantį pojūtį, kuris buvo labiau jaučiamas nei girdimas. Atrodė, kad jis mane suspaudė savyje. Kelių pėdų aukštyje virš žemės jis sustojo, truputį pasiūbavo, atraminės kojos buvo sulenktos į įdubas, greitai pakilo į viršų, lyg erškėtrožė būtų pakelta oro srovės, ir dingo“. 

Kou buvo sutrikęs, nes, jo manymu, jis patyrė kažką, ko neturėjo būti, nes tai buvo visiškai nerealu. Po šešių mėnesių jis vėl sutiko pa-slaptingąjį vyrą. 

Kou gavo raštelį, kuriame buvo rašoma, kad su juo „McAlpine“ viešbutyje Otavoje nori susitikti kažkoks Xrecimas. Jis pagalvojo, kad tai gali būti tas pats vyras, kurį sutiko prie upės. Iš tiesų tai buvo jis. Jiems paspaudus vienas kitam ranką, Kou pajuto keistą pojūtį, sklindantį iš mažo prietaiso, kurį nepažįstamasis nešiojosi su savimi. 

Vėliau Kou paaiškino daktarui Bertoldui Švarcui (Berthold Schwartz), kad prietaisas „fiksavo jo kūno „vibracijos dažnį“, kurio duomenis buvo galima rodyti televizijos ekrane kitoje vietoje. Jis teigė, kad jo dažnis yra duomenų bazėje, o kiekvienas jo žingsnis „sekamas“. Kou sakė: „Jie tai padarė, kad įsitikintų, jog tesėjau pažadą“. 

Per antrąjį susitikimą Kou sužinojo, kad to vyro vardas Zretas. Jis norėjo užduoti daugybę klausimų, bet Zretas pasakė, kad viską jam papasakos per kitą susitikimą. Tačiau jis pasakė Kou, kad keletą mėnesių jo nematys. Kitais metais jie susitiko gegužės mėnesį, ir tai tęsėsi dar penkis dešimtmečius. Galiausiai Zretas papasakojo Kou viską apie save. 

Zretas priklausė nedidelei nežemiškų būtybių grupei, atvykusiai stebėti žmonių mokslo pažangos. Žemiečiams jis buvo elektroninių technologijų ekspertas. Jo tautos istorija siekia tūkstančius metų. Tačiau ši ypatinga misija prasidėjo 1904 metais, kai šimtas į jį panašių žmonių įsiskverbė į kiekvieną didesnę planetos šalį - nedidelėmis technikų grupėmis - stebėti ir vertinti kiekvieną žmonijos pažangos žingsnį. 

„Pagal Žemės laiko standartą esu lygiai trimis šimtais keturiais metais vyresnis už tave. Šis kreipimasis į jaunimą buvo esminis reikalavimas, kad įtvirtintume savo, kaip žemiečių, tapatybę, nes mūsų misijos čia vykdymas priklauso nuo to, ar įvairios jūsų rasės mus priims kaip savus“. 

Zretas papasakojo Kou, kad kai jis nukrito, sugedo ant krūtinės esantis valdymo skydelis ir jis negalėjo išsiųsti signalų į savo bazę, prašydamas pagalbos. 

Per kitus susitikimus Kou išsamiai sužinojo apie Zreto civilizaciją. Jam buvo pasakyta, kad jie kilę iš planetos, vadinamos Norka, kuri skrieja aplink Tau Ceti žvaigždę, esančią už 12 šviesmečių nuo Saulės sistemos. Maždaug prieš 14 000 metų jų planetoje nustojo egzistuoti gyvybė, todėl jie pradėjo tyrinėti kitas gyvenamas planetas ir, laimei, rado jų Saulės sistemoje. Vizito metu jie susidūrė su kromanjoniečiais (ankstyviausiais žmonėmis). Jie taip pat įkūrė bazes Veneroje ir Marse. 

Jie evakavosi iš savo planetos šešiasdešimt dviem didžiuliais transportiniais laivais, galinčiais nugabenti tūkstančius norkiečių į naujuosius namus. Kelionė buvo katastrofiška, nes jie prarado kelis laivus, žuvo tūkstančiai žmonių, o išgyvenusieji išsilaipino Marse. Jie Marse praleido tūkstančius metų ir sugebėjo išgyventi atšiauriomis raudonosios planetos sąlygomis. Tobulėjant jie pasiuntė du laivus ieškoti geresnės vietovės - vieną tyrinėti Veneros atmosferos, o kitą - nugabenti daugumą žmonių į Žemę. 

Pasak Kou, Žemėje visi žmonės buvo tamsiaplaukiai, tamsių akių. Mutacija įvyko, kai norkiečiai pradėjo kryžmintis su jais, ir atsirado žmonių mėlynomis arba žaliomis akimis ir kitokios odos spalvos. 

„Įdomu tai, kad jų „gyvenvietėms“ siūlomos vietos ir numanomas laikas, kada tai įvyko, paskatino kai kuriuos žmones susieti šią paslaptingą civilizaciją su legendomis apie Atlantidą“. 

Albertas Kou ir jo susitikimai su ateiviais 1920 metais

Zretas teigė, kad Veneroje tebėra norkiečių bazė ir kad jie vis dar reguliariai atlieka eksperimentus Marse, nes dėl retos atmosferos Marsas yra ideali laboratorija. 

Iki pat šeštojo dešimtmečio pabaigos Kou nė žodžiu neužsiminė apie savo susitikimą su Zretu. Galiausiai jis apie tai papasakojo žmonai, bet ji iš pradžių nepatikėjo. 

Neįmanoma įrodyti, ar Kou pasakojimai yra teisingi, tačiau reikia pažymėti, kad jis niekada nebandė iš jų gauti sau materialinės naudos. Jis tik parašė savo paties išleistą knygą apie savo patirtį. 

Jo pasakojimas vis dar yra įdomiausias ir plačiausiai žinomas NSO tyrinėtojams. 

P komentaras: užsienis rašo, todėl tiesos ieškokite "duonos trupiniais"... atsirinkite faktus. Patiko pasidalinkite.

paranormal.lt

Pasaulio naujienas kitaip... skaitykite Paranormal Telegram kanale. Jei manai, kad mano darbas yra naudingas, pasidalink, prenumeruok, padėkok ar paremk...

O dabar įvertink šią naujieną, padaryk gerą darbą šiandieną + komentuok:

Niekas neišdrįso palikti komentaro.
Komentarai su keiksmažodžiais bus šalinami automatiškai, be atsiprašymo.
avatar

Nemokami skelbimai

TAIP PAT SKAITYKITE:
29.05.2023 laikas 22:01 Receptai | Patiekalai "Ji nuskrido nuo stalo dar nespėjus man paragauti": neįprasta vištienos krūtinėlė vakarienei (skani ir lengvai pagaminama)
Taip paprasta, bet taip skanu! Nuo šiol visada tai gaminsiu - mano šeima buvo sužavėta. Naujai pagaminta vištienos krūtinėlė vakarienei. Lengva pagaminti, greitai ir be vargo. Rekomenduoju visiems išbandyti. Dalinuosi šiuo receptu...

Skaityti daugiau

28.05.2023 laikas 23:23 Receptai | Patiekalai "Net neįsivaizdavau, kad jį taip lengva pagaminti": Neįtikėtinai skanus pyragas (skanesnis už bet kokį tortą)
Neįtikėtinai skanus, neįprastas ir labai gražus pyragas! Net negalėjau pagalvoti, kad jį galima pagaminti taip greitai ir lengvai, o dabar kepsiu jį dažnai.

Skaityti daugiau

23.05.2023 laikas 14:39 Receptai | Patiekalai Rabarbarų tyrė - uogienė su Chia sėklomis
Be galo mėgstu chia sėklas, kitaip sakant ispaninio šalavijo sėklas, bet man tas pavadinimas per daug ilgas, tegul jos bus tiesiog chia. Apie šias sėklas gi visi dabar kalba ir visi jas jau žino. O jei nežinote, tai labai prašom s...

Skaityti daugiau

31.05.2023 laikas 08:16 Kurios moterys pagal Zodiako ženklą yra ištikimiausios?
Ištikimybė yra labai reta savybė, ypač šiuolaikiniame pasaulyje. Įvairovė dabar vertinama labiau nei stabilumas ir atsidavimas, todėl surasti tinkamą partnerį yra nelengva užduotis. Apie tai, kurios moterys pagal Zodiako ženklą yra ištikimiausios, sk...

Skaityti daugiau

31.05.2023 laikas 07:59 Kurie Zodiako ženklai nežino ko nori iš gyvenimo?

Visus visada supa kažkokie įvykiai. Daugelis žmonių turi tam tikrą ryšį su jais. Pastarasis priklauso nuo auklėjimo, nuo išsilavinimo, tiesiog nuo charakterio. Dauguma gali pareikšti savo nuomonę bet kokiu klausimu. Kažkas tai daro švelniai, ne it...

Skaityti daugiau

31.05.2023 laikas 07:52 Laiškas dukrai. Brangi dukrele. Ateis diena, kai aš pasensiu – ir tuomet būk kantri ir pasistenk suprasti mane…

Ateis diena, kai aš pasensiu – ir tuomet būk kantri ir pasistenk suprasti mane. Jei išsiterliosiu maistu, jei negalėsiu apsirengti be tavo pagalbos, būk kantri. Atmink, kiek daug valandų aš sugaišau, kol šito mokiau tave.

...

Skaityti daugiau