Meniu
Asmeninė anketa Prisijungimas ir registracija
Atgal » » 2019 » Kovo » 3

Laiko duobės

Kelionės laike visuomet buvo viena iš pagrindinių fantastinių kūrinių temų. Tačiau, kaip dabar aiškėja, tokios kelionės tapo realybe. Apie tai liudija slaptuose SSRS ir JAV vyriausybiniuose archyvuose esanti informacija.

NSO, Laiko duobės, kelionės laike, Visatos mįslės, laikas

Skrydis į praeitį

„Nuo 1976 metų iki šių dienų yra žinomi 274 atvejai, kai lėktuvo pilotas, išskridęs vykdyti užduoties, staiga patenka į praeitį, - pasakoja danų fizikas Poksas Heglundas. (paranormal.lt)

- Yra oficialūs amerikiečių ir rusų lakūnų patvirtinimai, kuriuose detaliai aprašoma tai, ką jiems teko pamatyti. Tiesa, valdžia šią informaciją nori laikyti paslaptyje, kol nebus moksliškai paaiškintos šios mįslingos kelionės. Aš klasifikavau visą informaciją, kurią pavyko surinkti. Pasinaudodamas aprašymais nustačiau į kokį laiką (epochą, metus) ir kur kiekvienas pilotas buvo patekęs“.

Pavyzdžiai, apie kuriuos kalbėjo danų mokslininkas

1976 metai. Rusų pilotas Viktoras Orlovas pranešė, kad, skrisdamas naikintuvu MIG-25, savo akimis matė karinius veiksmus, vykstančius ant žemės. Išanalizavus piloto atmintyje įstrigusius vaizdinius, specialistai padarė išvadą, kad Orlovas matė žinomą istorijoje mūšį, 1863 metais įvykusį netoliese Getisbergo (JAV) pilietinio karo metu.

1985 metai. NATO karinių oro pajėgų pilotas pakilo iš bazės, esančios Europos šiaurėje, ir netikėtai atsidūrė priešistorinėje Afrikoje, kur dideliame plote ganėsi dinozaurų bandos.

1986 metai. Rusų pilotas Aleksandras Ustimovas, atlikdamas užduotį, pastebėjo, kad skrenda virš Senovės Egipto. Pilotas pamatė vieną jau pastatytą piramidę ir kelių piramidžių pamatus, aplink kuriuos knibždėjo daugybė žmonių.

1994 metai. Šie metai buvo labai „derlingi“ panašių įvykių. JAV karinių oro pajėgų pilotas Ričardas Vitmenas, skrisdamas virš Floridos valstijos, netikėtai pastebėjo, kad atsidūrė virš teritorijos, primenančios viduramžių Europą. Vitmenas papasakojo: „Mačiau didžiulį laužą ir šalia jo krūvas žmonių kūnų“. Sprendžiant iš šių žodžių, jis pateko į tą laikotarpį, kai Europoje siautėjo maras.

Vienas NATO pilotas, nepanoręs atskleisti savo tapatybės, papasakojo apie savo trumpą, tačiau įsimintiną skrydį virš Senovės Romos. Jis matė vežimus, riedančius gatvelėmis, ir Koliziejų, kuris atrodė taip, tarsi būtų visai neseniai pastatytas.

Kitas NATO karinių oro pajėgų pilotas, taip pat nesutikęs atskleisti savo tapatybės, papasakojo apie tai, kad netikėtai atsidūrė pačiame Antrojo pasaulinio karo metu vykusio oro mūšio sūkuryje. Kaip pasakoja pilotas, ir sąjungininkai, ir vokiečiai, pamatę šiuolaikinį lėktuvą, išsiskirstė į visas puses.

„Aprašydami savo keliones į praeitį, - pažymi daktaras Heglundas, - pilotai atkreipdavo dėmesį, kad šios kelionės trukdavo ne ilgiau kaip 20 sekundžių. Įdomu tai, kad jos vykdavo, skrendant ir viršgarsiniais naikintuvais, ir žymiai lėtesniais lėktuvais“. Galima daryti išvadą, kad skrydžio greitis niekaip nesusijęs su patekimu į praeitį. Be to, Heglundas atkreipia dėmesį į tą faktą, kad nebuvo nė vienos kelionės į ateitį. Britų astrofizikas Gilbertas Gajanas išreiškė prielaidą, kad Heglundo aprašyti atvejai gali padėti įminti NSO mįslę. „Gali būti, kad NSO, pasirodantys per visą žmonijos istoriją, yra visiškai ne ateivių laivai, o mes patys, kartais iš dabarties patenkantys į praeitį“, - kalba mokslininkas.

Viena iš keisčiausių mįslių yra atsitikimas su keleiviniu lėktuvu, kuris dingo 1939 metais, atlikdamas reisą iš Rio de Žaneiro (Brazilija) į Bogotą (Kolumbija), tačiau 1994 metais netikėtai nusileido Bogotos aerouoste, nors dispečeriams su pilotais nepavyko užmegzti radijo ryšio. Nusileidęs lėktuvas sustojo tako gale ir nejudėjo, iš jo neišlipo nė vienas žmogus. Kai specialistai atidarė lėktuvo duris, jie viduje pamatė kraupų vaizdą - lėktuve sėdėjo 36 žmonių skeletai. Priešais juos ant padėklų garavo puodukai su karšta kava, kilo dūmai nuo uždegtų cigarečių, taip pat buvo padėti laikraščiai, atrodantys, tarsi ką tik iš spaustuvės, nors ant jų buvo data - 1939 m. balandžio 16 d. „Labai norėčiau paaiškinti šį atsitikimą, - pasakoja Hermanas Gevara, vienas iš beveik 100 ekspertų, pakviestų į šio atsitikimo tyrimą. - Mes visiškai nesuprantame, kaip lėktuvas galėjo nusileisti. Juk už šturvalo sėdėjo skeletas. Kas nutiko keleiviams? Lėktuvo dokumentuose užfiksuota, kad lėktuvu skrido 36 žmonės, įskaitant ir ekipažo narius. Kai kurie mūsų mano, kad laivas galėjo patekti į „laiko duobę“. Ekspertai tikrai nepriėjo vieningos išvados, bandydami paaiškinti šį keistą įvykį. Tie, kurie netiki „laiko duobių“ egzistavimu, šiame nutikime įžvelgia ateivių dalyvavimą. „Kažkas pražudė šiuos žmones, o po to atskraidino lėktuvą į Bogotą, - pasakoja paranormalių reiškinių tyrinėtoja daktarė Glorija Ernandes. - Tai galėjo padaryti ateiviai“. Tačiau tai, suprantama, yra labai silpnas argumentas, nes visiškai neaišku, kodėl žmonės pavirto skeletais, o kava, cigaretės ir laikraščiai išliko nepakitę. Iš principo viską, ką nepavyksta paaiškinti, galima priskirti ateivių veiklai.

1994 metais stebuklai vyko ne tik danguje, bet ir jūroje. Laikraščiai informavo, kad, praėjus 82 metams po „Titaniko“ žūties, Atlanto šiaurinėje dalyje jūreiviai vandenyje pamatė ir į laivą įkėlė 10 mėnesių amžiaus mergaitę, kuri buvo laikoma žuvusia. Sušalusi, tačiau visiškai sveika mergaitė buvo aptikta po to, kai tame pačiame rajone buvo išgelbėtos dar dvi katastrofos aukos - Vinė Kuts ir kapitonas E. Smitas. Mokslininkams kilo mintis, jog, galimas dalykas, ir kiti lainerio keleiviai iki šiol plaukioja vandenyne ir laukia pagalbos. „Pabandysiu paaiškinti, kas vyksta, nors tai ir prieštarauja sveikam protui, - Osle pareiškė korespondentams žinomas tyrinėtojas Malvinas Idlandas, nagrinėjantis vandenynų problemas. - Susidaro įspūdis, kad šiame planetos rajone laikas prarado savo prasmę. Dar 1912 metais dingę žmonės netikėtai atsiranda tokie, tarsi su jais nieko nebūtų atsitikę. Jie netgi nė trupučio nebuvo pasenę. Panašu, kad „Titanikas“ ir jo keleiviai pateko į kažkokius laiko spąstus“.

Vandenyne mergaitę, kurios vardas nenurodomas, aptiko norvegų žvejybinio laivo komanda. Mergaitė plaukiojo, pririšta prie gelbėjimo rato su užrašu „Titanikas“. Archyviniuose dokumentuose išliko informacija, kad jai buvo 10 mėnesių, kai su mama pateko į laivą. Nuo to laiko ji nepaseno nė vienos dienos, teigia daktaras Halandas, kuriam buvo patikėta išgelbėtos mergaitės priežiūra. Po šių sensacingų išgelbėjimų visiems laivams, kurie plaukia rajone, esančiame į pietvakarius nuo Islandijos, buvo pranešta, kad gali būti ir daugiau žmonių iš katastrofą patyrusio „Titaniko“.

Kokių nors įtikinamų hipotezių, paaiškinančių kodėl ir kaip vyksta kelionės laike, nėra. Yra tik faktai, reikalaujantys paaiškinimo. Laikas nenori atskleisti savo paslapčių, nors dabartiniam mokslui ir duoda tam tikras „užuominas“.

Prie amžinybės vartų

Amerikiečių ir britų mokslininkai, 1995 metais atlikę tyrimus Antarktidoje, padarė sensacingą atradimą, kuris, specialistų nuomone, gali iš esmės pakeisti Žemės istoriją. „Kai jie pirmą kartą pamatė danguje virš ašigalio besisukantį pilką rūką, nusprendė, jog tai yra tiesiog tornadas, - pasakoja fizikas iš JAV Marianas Makleinas. - Tačiau laikas ėjo, o tornadas nekeitė savo formos ir nejudėjo. Mokslininkai, supratę, jog tapo kažko neįprasto liudininkais, nusprendė atlikti keletą eksperimentų. Pirmiausiai specialistai paleido prie troso pririštą meteorologinį zondą, kuriame buvo sumontuota aparatūra, registruojanti vėjo greitį, oro temperatūrą ir drėgmę. Zondas pakilo aukštyn ir iš karto dingo. Po kiek laiko tyrinėtojai suvyniojo trosą ir sugrąžino zondą atgal. Jie labai nustebo, ai zonde esantis chronometras rodė 1965 m. sausio 27 dieną, t. y. lygiai trisdešimties metų senumo datą. Buvo atlikti ir kiti eksperimentai, kurie mokslininkus įtikino, jog aparatūros sutrikimų nėra - visi prietaisai veikė tvarkingai, tik kiekvieną kartą laikrodžiai rodė seniai buvusį laiką“. Informaciją apie „laiko vartus“ - taip buvo pavadintas šis fenomenas - pateikė „kompetentingas šaltinis iš Baltųjų rūmų“, pageidavęs likti nežinomu. Jis taip pat atsisakė papasakoti, kaip įvykiai rutuliojosi toliau. Tačiau Makleinui pavyko išsiaiškinti, jog neįprasto reiškinio tyrimas vyksta pilna eiga, o besisukantis piltuvas virš Pietų ašigalio - ne kas kita, o tunelis, leidžiantis patekti į praeitį ir ateitį. Netgi pradėta vykdyti programa, kurios tikslas yra išsiųsti žmogų į kitus laikus. Tarp CŽV ir FTB vyksta įnirtinga kova dėl šio projekto, kuris leis pakeisti istoriją, kontrolės. Kol kas nėra žinių apie tai, kada JAV federalinė valdžia duos sutikimą atlikti istorijos keitimo eksperimentą. Tačiau „kompetentingas šaltinis“, kuriuo remiasi Makleinas, informuoja, kad, greičiausiai, sprendimas bus priimtas po to, kai prezidentas šį klausimą apsvarstys JT Saugumo taryboje. „Galite išmesti visus istorijos vadovėlius, nes pasaulis, kokį mes žinome, taps neatpažįstamu, kai tik žmogus pradės keliauti į praeitį, - tvirtina daktaras Makleinas. - Pakanka pakeisti vieną svarbų istorijos faktą, ir visas vystymasis pasuks visai kita kryptimi. Kyla pavojus, kad dėl to visų mūsų gyvenimas gali tapti žymiai blogesnis. Vienas neteisingas žingsnis, ir Adolfas Hitleris laimės Antrąjį pasaulinį karą arba „šaltasis karas“ peraugs į branduolinį“.

Mokslininkai ir JAV visuomenės atstovai nevienareikšmiškai žiūri į galimybę keliauti laike. Istorijos mokslų daktarė iš Vašingtono Ida Endrius net nesvarsto, kad galima būtų atsisakyti tokios galimybės. „Tik įsivaizduokite, kokios atsivers perspektyvos, kai žmogus peržengs „laiko vartus“, - sako mokslininkė. - Žmonės galės išvengti karų, epidemijų, išaiškinti ir izoliuoti pirmąją AIDS auką ir taip sustabdyti šios siaubingos ligos plitimą. Žmonija negali nepasinaudoti tokia puikia proga“.

O štai dvasininkas Entonis Delgato iš Denverio (Kolorado valstija) laikosi visai kitokios nuomonės: Jeigu Dievas norėtų, kad žmogus patektų į praeitį, Jis jau seniai būtų suteikęs tokią galimybę. Esu įsitikinęs, jog žengę bent vieną žingsnį pro laiko vartus, mes padarysime didžiulę nuodėmę ir visi degsime pragare. Viskas turi vykti savo laiku ir Viešpaties valia. Pagunda pakeisti istoriją yra labai didelė. Bet ar mes turime teisę apsaugoti Jėzų Kristų nuo mirties ant kryžiaus? Ar turime teisę sutrukdyti Adomui ir Ievai padaryti nuodėmę rojaus sode? Viskas, kad vyksta Visatoje, vyksta pagal Aukščiausiojo valią, ir ne mums pakeisti tai, kas jau įvyko“.

Vieną dieną mes galima atsibusti visiškai nepažįstamame pasaulyje ir netgi niekada nesužinoti, kad jis buvo kitoks. Arba visiškai neatsibusti, nes įvykiai gali taip pasisukti, kad jūsų tėvai niekada nesusitiks ir jūs neišvysite šio pasaulio. Lieka tik tikėtis, kad ir koks bus priimtas sprendimas, viskas bus kruopščiai apgalvota. Su istorija juokauti negalima, nes ant kortos pastatyta pernelyg daug.


Niekas neišdrįso palikti komentarą.
Būkite pirmi, kurie pasidalins savo nuomone su kitais.
avatar