Meniu
Asmeninė anketa Prisijungimas ir registracija
Atgal » » 2019 » Balandžio » 5

„Karštas" susitikimas kelyje

Kelionė į Melburną, kurią sumanė 48-ių metų amžiaus Faja Nouls (Faye Knowles) iš Perto su savo suaugusiais sūnumis, buvo nutraukta susitikimo su NSO. Australijos dykumos viduryje įvykęs incidentas ne tik sukrėtė liudininkus, bet ir paliko fizinius pėdsakus.

Faja Nouls su sūnumis į kelionę išvyko 1988 m. sausio 19 dieną. Automobilį vairavo Šonas (21 metų), šalia jo sėdėjo Patrikas (24 metų), o 18-metis Veinas sėdėjo ant galinės sėdynės šalia mamos. Automobilyje nebuvo kondicionieriaus, todėl jie nusprendė važiuoti naktimis, kai dykumoje ne taip karštą. Jie važiavo nesustodami, po paros priartėjo prie ribos, skiriančios Pietų Australiją ir Vakarų Australiją.

Iki Mundrabilo (Mundrabilla) miestelio buvo likę apie 40 km. Nors kelias nebuvo apšviestas, tačiau mėnulio šviesoje jis buvo puikiai matomas. Tuo metu automobiliai kelyje buvo retenybė - ne visi mėgsta važinėti naktimis. (paranormal.lt)

NSO, Australija, Ufologija, automobilis, kontaktas ateiviais

Noulsų šeima. Iš kairės į dešinę: Faja, Patrikas, Šonas ir Veinas

Objektą, panašų į kiaušinį padėkliuke, pirmasis pastebėjo Šonas. Panašumą į kiaušinį dar labiau sustiprino geltonas „branduolys“, matomas balto ovalo centre. Objektas judėjo link automobilio, laikydamasis ne didesniame kaip 1 m aukštyje virš plento. Po to jis „truputį šoktelėjo aukštyn“ ir dingo, tačiau netrukus vėl pasirodė. Šonas greitai pažadino visus, kurie dar nebuvo spėję atsibusti. Kai atstumas tarp NSO ir automobilio sumažėjo iki 20 metrų, dėl ryškios šviesos vaikinas nematė kur važiuoti. Vairuotojas staigiai pasuko, norėdamas apvažiuoti NSO, tačiau vos nesusidūrė su priešais važiuojančiu krovininiu automobiliu su puspriekabe. Pastarojo vairuotojas elgėsi taip, tarsi nematytų jokios kliūties kelyje.

Vos atsigavę nuo staigaus stabdymo broliai apsižvalgė ir už savęs NSO nebematė. Tačiau vos tik pajudėjo toliau, objektas vėl pasirodė. Po trumpos diskusijos automobilyje Šonas nusprendė, kad reikia apsisukti ir važiuoti atgal, siekiant išvengti nemalonumų. Tačiau vos tik jis pasisuko įkandin toli nuvažiavusio krovininio automobilio ir padidino greitį, NSO juos vėl pavijo. Automobilį ėmė blaškyti po kelią. Šeima suprato - objektas, su kuriuo vos nesusidūrė, dabar yra ant automobilio stogo! Įspūdžiai apie tai, kad vyko toliau, skiriasi - vieniems atrodė, kad objektas jų „Ford Telstar“ automobilį pakėlė virš žemės, kiti manė, kad automobilis vis tik nebuvo praradęs kontakto su plentu. Misis Nouls iškišo ranką pro langą ir ant stogo užčiuopė kažką „minkštą, tarsi kempinė“. Šonas prisiminė, kaip mama pasakė: „Tai panašu į siurbtuką“. Fajos ranka nusitepė juodomis dulkėmis ir stipriai įkaito, nors nudegimų nebuvo. Kai dulkės pateko į automobilio salono vidų, visi pajuto stiprų ir bjaurų kvapą. Žmonių balsai tuo metu skambėjo dusliai ir lėtai, tarsi magnetofonas lėtai suktų juostelę. Kuriam laikui Šonas neteko sąmonės.

Po to NSO tarsi prispaudė automobilį prie plento. Šonas paspaudė akseleratoriaus pedalą, bandydamas kaip nors ištrūkti, tačiau tuo metu sprogo galinė padanga. NSO paliko nevažiuojantį automobilį, keleiviai galėjo išlipti lauk. Broliai per rekordiškai trumpą laiką pakeitė ratą, o sprogusią padangą įmetė į bagažinę, tačiau iš susijaudinimo užmiršo veržliaraktį. Kai jie jau rengėsi važiuoti toliau, objektas vėl pasirodė. Šonas nuvairavo automobilį už krūmų. Suprasdami, kad tai labai nepatikima priedanga, žmonės iššoko iš automobilio ir išsibėgiojo įvairiomis kryptimis. Pasislėpę kas kur gali, jie toliau stebėjo NSO manevrus. Kurį laiką objektas pasisukiojo virš plento netoliese automobilio, po to dingo iš akių.

Šeima, sukrėsta to, ką patyrė, nusprendė vėl apsisukti ir pasiekti Mundrabilą. Apie tai, kas nutiko, papasakojo pakelės kavinėje. Jie sužinojo, kad dar vienas vairuotojas, Grehemas Henlis (Graham Henley) galinio vaizdo veidrodėlyje taip pat matė „ryškią šviesą su geltonu branduoliu centre“.

Vėliau atsirado ir daugiau liudininkų, tačiau nė vienas jų vienu metu nematė NSO ir Noulsų automobilio. Policijos skyriaus Mundrabile nebuvo, todėl šeima leidosi toliau.

NSO, Australija, Ufologija, automobilis, kontaktas ateiviais

NSO piešinys, padarytas automobilio vairuotojo Šono Noulso

NSO, Australija, Ufologija, automobilis, kontaktas ateiviais

Manevras, vos nesibaigęs susidurimu su kitu automobilius. Patriko piešinys

Pravažiavę Euklo ir Penongo miestelius be sustojimo, jie atvyko į Keduną, kur susirado policijos nuovadą. Karštais pėdsakais pareigūno surašyta ataskaita buvo išslaptinta ufologų iš UFORA (UFO Research Australia, Adelaidė) prašymu, tačiau policijos pareigūno pavardė buvo užtušuota. Sprendžiant iš straipsnių Australijos spaudoje, tai buvo seržantas Džimas Fernelas.

Ataskaitoje buvo rašoma: „1988 metų sausio 20 dieną, trečiadienį, apie 13 valandą Pietų Australijos laiku, kai aš buvau Keduno policijos nuovadoje, j mane kreipėsi du vyrai - Šonas Noulsas ir jo brolis Patrikas. Jie papasakojo, kad važiuojant keliu tarp Madunos ir Mundrabilo (Vakarų Australijoje), tos pačios dienos apie 5:30 ryte vietiniu laiku maždaug 15-18 m atstumu priešais automobilį pastebėjo ypač ryškią šviesą. Jie ją apibūdino kaip ypač ryškią, viduryje buvo geltonas plotas. Po to jų automobilis „Ford Telstar“ buvo paveikta objekto, kuris nesileido ant stogo tuo metu, kai jie važiavo maždaug 110 km/h greičiu. Ant stogo esantis objektas automobilį apibarstė juodais milteliais, panašiais į pelenus.

NSO, Australija, Ufologija, automobilis, kontaktas ateiviais

Vieta, kur įvyko incidentas

NSO, Australija, Ufologija, automobilis, kontaktas ateiviais

Noulsų automobilio apžiūra (kadre matomas ufologas Polas Normanas)

Buvo aiškiai matyti, kad vyrai labai susijaudinę ir sukrėsti šio įvykio. Jų paklausiau, kodėl nesikreipė į policijos nuovadą Eukloje, Vakarų Australija, prieš išvykdami iš valstijos, ir jie atsakė, kad nepastebėjo šios nuovados. Aš taip pat negavau patenkinamo atsakymo į klausimą, kodėl apie įvykį nepapasakojo policijos nuovadoje Penonge, kuris yra pirmasis miestelis kelyje iš Vakarų Australijos ir kurį jie pravažiavo. Gali būti, kad apie tai paklausiau vienu klausimu, todėl ir gavau vieną atsakymą. Automobilis stovėjo Pointono gatvėje Kedune. Aš nuvykau prie jo lydimas brolių ir apžiūrėjau pažeidimus ant stogo, kurie, jų žodžiais, atsirado tuomet, kai objektas „sėdėjo“ ant automobilio. Keturiuose stogo kampuose pastebėjau negilius įdubimus, o likusi stogo dalis atrodė nepažeista. Automobilio išorė buvo padengta plonu juodai pilkų dulkių sluoksniu. Dulkės buvo panašios į tas, kurios būna susikaupusios ant automobilio, kai jį jau reikia nuplauti. Tokios pat dulkės buvo matomos ir automobilio salone ant apdailos.

Apžiūra parodė: automobilis atrodė gana gerai, jis neturėjo matomų pažeidimų, būdingų transporto įvykiams ar atsiradusių, susidūrus su kitu daiktu. Visų padangų būklė buvo gera, protektorių buvo išlikę ne mažiau kaip 3/4 jų aukščio. Broliai pasakė, kad, bandant ištrūkti iš po NSO, sprogo dešinė galinė padanga. Paprašiau parodyti šią padangą, kurią jie ištraukė iš bagažinės. Padanga buvo tos pačios markės, kaip ir kitos, buvo tiek pat susidėvėjusi, tai reiškia - geros būsenos, tačiau visas išorinis padangos šonas buvo sudraskytas prie protektoriaus pagrindo. Paprašiau nuvaryti automobilį prie policijos nuovados, kur galėčiau tęsti apklausą ir detaliau apžiūrėti automobilį. Grįžus į nuovadą išklausinėjau misis Nouls ir jos sūnų Šoną tokioje vietoje, kur mūsų negalėjo girdėti kiti keleiviai.

Misis Nouls buvo sukrėsta įvykio ir tvirtino, kad nieko neišsigalvoja, manydama, kad policija nusiteikusi skeptiškai jų papasakotos istorijos atžvilgiu. Ji papasakojo, kad važiavo Eirės plentu apie 5:30 ryte, kai priešais jų automobilį atsirado akinamai ryški balta šviesa.

Nežinomas objektas buvo nedideliu atstumu nuo automobilio ir ėmė atlikti zigzagus nuo vieno kelio krašto link kito. Objekto plotis buvo apie vienas metras, tačiau jie negalėjo nustatyti aukščio ir tik kalbėjo, kad objektas, būdamas priešais automobilį, jiems blokavo vaizdą į priekį. Tuo metu atsirado antras automobilis, kuris važiavo plentu į vakarus. Jų žodžiais, objektas nusivijo kitą automobilį ir dingo jiems iš akių už jų automobilio, dešinėje kelio pusėje nubrėžės pusratį.

Tuo metu paprašiau Šono nupiešti objektą, ką jis ir padarė. Piešinys priminė kiaušinį, įstatytą į indelį, o žemė buvo po indelio pagrindu. Po to, kaip papasakojo, NSO priskrido iš užpakalio, tuo metu automobilį ėmė mėtyti į šalis. Jie buvo labai išsigandę, o Šonas padidino greitį, bandydamas atitrūkti nuo objekto. Misis Nouls nuleido durelių langelį, iškišo ranką ir apčiupinėjo automobilio stogą. Ji pasakoja, kad pajuto kažką ant stogo, ir savo baimę išreiškė kitiems keleiviams. Nei Šonas, nei misis Nouls neatsimena, ar tuo metu matė kokią šviesą, tačiau moteris pasakė, kad pajuto kažką minkštą, panašų į kempinę ar gumą. Objektas ant stogo buvo karštas, tačiau nedegino. Kai ji įtraukė ranką atgal, ji buvo padengta juodai pilkomis dulkėmis. Jie abu pasakė, kad tuo metu girdėjo normalaus garsumo aukšto tono ūžiantį ar šnypščiantį garsą.

NSO, Australija, Ufologija, automobilis, kontaktas ateiviais

NSO, Australija, Ufologija, automobilis, kontaktas ateiviais

Sprogusi padanga

NSO, Australija, Ufologija, automobilis, kontaktas ateiviais

Stogo pažeidimai, piešinys

NSO, Australija, Ufologija, automobilis, kontaktas ateiviais

Stogo pažeidimo žymės

NSO, Australija, Ufologija, automobilis, kontaktas ateiviais

Fajos Nouls ranka po įvykio

Jie pasijuto negerai, taip pat pastebėjo, kad jų balsai kalbant skambėjo sulėtintai ir buvo žemesnio tono. Jie negali pasakyti, kiek laiko objektas išbuvo ant automobilio stogo, tačiau tuo metu jiems pasirodė, kad jų automobilis buvo truputį pakeltas virš kelio, o po to su jėga prispaustas prie žemės.

Galinė dešinė padanga sprogo. Šonas mano, kad tai įvyko dėl NSO svorio, kuriuo jis spaudė automobilį. Po to objektas nuskrido, jie galėjo sustoti. Skubiai buvo pakeistas ratas.

Jie norėjo važiuoti toliau, tačiau vėl pastebėjo ryškia balta šviesa šviečiantį objektą prieš automobilį. Panašu, kad jis buvo kelio viduryje. Keleiviai buvo labai sunerimę ir išsigandę. Jie nuvairavo automobilį už krūmų, augančių šalia kelio, iššoko iš jo ir pasislėpė. Tai truko neilgai, iki to laiko, kol objektas išnyko ir daugiau jo nebuvo matyti. Tuomet jie iš įvyko vietos nuvažiavo į kavinę „Mundrabilla Roadhouse“, kur ir pakalbėjo su viduje buvusiais žmonėmis. Buvo beveik 6 valanda ryto Vakarų Australijos laiku.

Po to pakalbėjau su keleiviu, sėdėjusiu priekinėje kairėje sėdynėje - Patriku Noulsu. Aš jį apklausiau atskirai nuo Šono ir misis Nouls dar prieš tai, kai jie gavo galimybę pabendrauti tarpusavyje. Jo pasakojimas buvo panašus į kitų pasakojimą, nors kai kurios detalės skyrėsi. Patriko teigimu, NSO dydis buvo toks pats, tačiau jam pasirodė, kad NSO viršuje ir apačioje švietė ryškiau nei per vidurį. Jo žodžiais, objektas buvo aukštesnis už automobilį ir skleidė akinančią baltą šviesą. Kai objektas, panašu, buvo ant automobilio stogo ir jo mama, apčiu-pinėjusi, apie tai pasakė kitiems keleiviams, Patrikas nuleido durelių langelį ir buvo apibertas juodomis dulkėmis. Jis taip pat pajuto šlykštų kvapą, o kai pradėjo kalbėti žemu ir aiškiai lėtesniu balsu, jis pajuto, kad objektas perėmė jo kūno kontrolę! Jis mano, kad NSO ant stogo buvo sunkus ir spaudė automobilį, todėl sutiko su nuomone, kad dėl bandymo važiuoti greičiai, siekiant pabėgti nuo objekto, sprogo galinė dešinė padanga. Nuo objekto sklindantį garsą jis apibūdino kaip žemo tono ūžimą. Jis taip pat neužsiminė apie šviesą, sklindančią nuo objekto, kai šis buvo ant automobilio stogo.

Jie privažiavo „Mundrabilla Roadhouse“, kur pakalbėjo su žmonėmis, įskaitant krovininio automobilio vairuotoją, kuris toje pačioje vietoje ir tuo pačiu metu kelyje matė baltą šviesą. Aš susisiekiau su Euklo nuovada ir sužinojau, kad jie taip pat sulaukė pranešimo, panašaus į tą, kokį man papasakojo keturi liudininkai Keduno policijos nuovadoje. Eukle pranešimas buvo gautas 1988 metų sausio 20 d. anksti ryte, ko gero, iš krovininio automobilio vairuotojo. Euklo policija žinojo apie pasakojimą, kurį papasakojo keturi keleiviai „Mundrabilla Roadhouse“, ir ieškojo automobilio „Ford Telstar“, norėdama išsiaiškinti incidento detales“.

Nuoseklaus Noulsų pasakojimo nėra įrašyta, nes juos perėmė žurnalistai. Televizijos kanalas „Channel 7“ iš Adelaidės, iš policijoje dirbančio informatoriaus sužinojęs apie įvykį, pasiuntė malūnsparnį sutikti automobilį. Žurnalistai sumokėto 5 tūkstančius Australijos dolerių už tai, kad visos teisės į šią istoriją priklausytų televizijos kanalui. Noulsams buvo uždrausta ne tik duoti interviu kitiems žurnalistams, bet ir ufologams ar mokslininkams.

UFORA atstovams buvo leista dalyvauti susitikime su Noulsais, tačiau buvo uždrausta ką nors užsirašyti ar įjungti magnetofoną. Beveik viskas, kas Australijos spaudoje buvo pateikta kaip nukentėjusiųjų tiesioginė kalba, žurnalistų buvo užrašyta iš „Channel 7“ laidos. Faja Nouls pasakė: „Aš galvojau, kad mes mirsime. Mes pasidarėme tarsi kvaili, nes kažkas įsiskverbė į mūsų galvas. Aš jaučiausi
mirštanti. Rėkiau, apimta isterijos“. Patrikas pasakė, kad j automobilio saloną patekęs kvapas jam pasirodė kaip suirusio lavono, o Šonas sakė, kad „jautėsi numiręs“. Į klausimą, kiek laiko NSO buvo ant automobilio stogo, jis atsakė: „Nežinau, juk aš buvau be sąmonės“.

Nežinomo objekto apčiupinėjimas misis Nouls be pasekmių nepraėjo -ant odos atsirado neįprastas sudirginimas, panašus į nudegimą nuo saulės. Kitiems žmonėms jokių pasekmių, bent jau matomų, nebuvo pastebėta.

Nors ufologai su pagrindiniais liudininkais negalėjo pabendrauti, jie gavo progą apžiūrėti automobilį. Iš išorės ji neatrodė labai nukentėjusi: duobutes ant stogo buvo galima pamatyti tik iš arti. Sprogusi padanga atrodė kaip ir bet kuri kita padanga, sprogusi važiuojant. Iš salono paimtų dulkių pavyzdžiuose nebuvo nieko neįprasto: kelio dulkės, susimaišiusios su padangos ir stabdžių kaladėlių nuodegomis. Visa tai dvokia gana nemaloniai, tačiau sklido nuo jų pačių automobilio, o ne nuo NSO. „Channel 7“ kanalo užsakymu AMDEL laboratorijoje atlikti tyrimai patvirtino pirmines išvadas. Jų žodžiais, automobilis kurį laiką važiavo su nuleista padanga, kas paaiškina padangos sutrūkinėjimą ir didelį sudegusios gumos kiekį.

Mokslininkai nesugebėjo paaiškinti tik dviejų faktų. Pirma, automobilis buvo paveiktas galingo magnetinio lauko ir prarado savo pirmines magnetines savybes. Esant normaliai eksploatacijai rimto magnetinių charakteristikų pokyčio būti negali.

NSO, Australija, Ufologija, automobilis, kontaktas ateiviais

To paties modelio ir tų pačių metų gamybos „Fordo" magnetinės charakteristikos

NSO, Australija, Ufologija, automobilis, kontaktas ateiviais

Noulsų automobilio magnetinės charakteristikos

Antra, spidometro rodyklė užstrigo ties 200 km/h padala - greitis, kuris žymiai didesnis už realias automobilio galimybes. Tačiau kai automobilis buvo pakeltas taip, kad visi ratai laisvai sukosi ore, spidometras parodė būtent tokį skaičių. Taip buvo, greičiausiai, dėl to, kad automobilis tikrai kurį laiką buvo pakeltas nuo asfalto ir kybojo ore su beprotišku greičiu besisukančiais ratais.

NSO, Australija, Ufologija, automobilis, kontaktas ateiviais

Teisinga incidento rekonstrukcija

NSO, Australija, Ufologija, automobilis, kontaktas ateiviais

Neteisinga incidento rekonstrukcija

Meteorologas iš Adelaidės profesorius Piteris Šverdgfegeris pareiškė, kad Noulsų automobilis pateko į „sausą audrą“ ir patyrę įelektrinto dulkių debesies poveikį. Neįprastos elektrinės sąlygos permagnetino automobilio korpusą ir paveikė keleivių sąmonę. Tiesa, profesorius nepaaiškino, ar debesis galėjo pakelti automobilį į orą ir įspausti duobutes stoge!

Keistas faktas: visi iki šiol su šiuo įvykiu išslaptinti dokumentai priklauso policijai ir privačioms laboratorijoms, o Australijos KOP dosjė nėra netgi žurnalistų paklausimų ir atsakymų į juos (KOP oficialiai pareiškė, kad Mundrabila yra už radarų veikimo zonos, o tą naktį netoliese Mundrabilos nebuvo nė vieno karinio lėktuvo).

Niekas neišdrįso palikti komentarą.
Būkite pirmi, kurie pasidalins savo nuomone su kitais.
avatar


TavoSkelbimai.lt Skelbimų lenta