Meniu
Asmeninė anketa Prisijungimas ir registracija
Atgal » » 2017 » Vasario » 14

"Luzitanijos" žūtis

Puikiai pastatytas filmas "Titanikas" užgožė pačią katastrofą. Šią ir kitą XX amžiaus pradžios katastrofą - laivo "Luzitanija" žūtį. Milžiniškas anglų laineris su keleiviais žuvo keistomis aplinkybėmis, kurios iki šiol nėra aiškios.

„...Mane pažadino baisus smūgis. Puoliau prie elektrinio skambučio mygtuko, tačiau elektros srovės, panašu, jau nebebuvo. Viršuje tuo metu buvo girdėti švilpukai, riksmai ir tūkstančių kojų trepsėjimas. Moterų verksmas sumišo su sirenų garsais. Supratau vieną: įvyko kažkas baisaus.

Pasigriebiau kajutėje buvusias gelbėjimo juostas ir puoliau į viršutinį denį. Man sunkiai pavyko atidaryti kajutės duris, kurios buvo užverstos kažkokiomis nuolaužomis. Buvo galima justi, kad garlaivis svyra ant šono. Denyje dėjosi kažkas nenusakoma.

Ryški saulė apšvietė garlaivį ir apie tūkstantį proto netekusių žmonių, kurie puolė nuo vieno borto prie kito. Laivo komanda pasimetė, nors kapitonas, stovintis tiltelyje, iki paskutinės minutės davė įsakymus. Keleiviai patys puolė prie gelbėjimosi valčių...

Kai atsidūriau vandens paviršiuje, didžiulis laivas dingo, aplinkui didžiuliame plote plaukiojo juodi žmonių taškai. Tolumoje buvo matyti neryškūs Airijos krantų kontūrai. Saulė švietė, tačiau vandenyje buvo šalta".

"Luzitanijos" žūtis

Tik po dviejų valandų, kurias katastrofos liudininkas praleido vandenyje visiškai sustiręs, atplaukė gelbėjimo laivas.

Pažymėsime, kai tai kalbama ne apie „Titaniko" žūtį. Puikų filmą apie garsiąją katastrofą sunku palyginti su šykščiu ir bejausmiu įvykių aprašymu, pateiktu iš 1915-ųjų metų žurnalo. Tačiau tomis didžiulio anglų keleivinio laivo „Luzitanija" žūties dienomis pasaulio visuomenė tiesiog gaudė kiekvieną gandą, prielaidą ir pareiškimą. Žuvusio laivo pavadinimas buvo linksniuojamas laikraščių puslapiuose, vyriausybių memorandumuose ir... diplomatinėse notose.

Kas gi nutiko? Laivo žūtis atrodo paslaptinga. Dar daugiau - susidaro įspūdis, kad iki šiol Anglijoje vyriausybiniai dokumentai, susiję su „Luzitanijos" žūtimi, sudaro griežtą valstybinę paslaptį. Pabandykime nors kiek praskleisti šią paslaptį.

Britanijos okeaninis laineris „Luzitanija" (RMS Lusitania) garsus, pirmiausia, savo prabangiais numeriais ir dideliu greičiu, plaukiojo per Atlanto vandenyną tarp JAV ir Didžiosios Britanijos. Garlaivio vandentalpa buvo apie 31 tūkstantis tonų, ilgis - 240 m (palyginimui, „Titaniko" ilgis - 268 m), aukštis - 18,5 m. Kartu su „Titaniku", tuo metu tai buvo vienas iš didžiausių laivų.

"Luzitanijos" žūtis

Kai 1907-ųjų metų lapkričio mėnesį ant vandens buvo nuleistas to paties tipo garlaivis „Mauritanija", „Luzitanija" ir „Mauritanija" ne kartą surengė greičio lenktynes. Garbingas „Atlanto žydrosios juostos" prizas ne kartą keitė savo šeimininką. Pačią greičiausią kelionę į vakarus „Luzitanija" atliko 1909-ais metais, kurios metu pasiekė vidutinį 25,85 mazgo (47,87 km/h) greitį.

„Gali būti, kad didelis anglų laineris, kuriuo plauks amerikiečiai, bus paskandintas"

1915 m. gegužės 7 d. didžiulis keturių kaminų anglų keleivinis laivas „Luzitanija", plaukęs įprastiniu reisu Niujorkas - Liverpulis, netikėtai buvo užpiltas vokiečių povandeninio laivo U-20 netoliese pietinio Airijos kranto.

"Luzitanijos" žūtis Praėjus 18-ai minučių po sprogimo „Luzitanija" visiškai paniro po vandeniu. Iš 1959 laivu plaukusių žmonių žuvo 1198. Kaip teigiama oficialiame Didžiosios Britanijos vyriausybės pranešime, keleiviniame laive nebuvo ginkluotės, šaudmenų ir karo jūrininkų. „Luzitanijos" žūtis buvo pavadinta vienu tragiškiausiu Pirmojo pasaulinio karo įvykiu.

Anglų žurnalistas K. Simpsonas jau seniai domisi „Luzitanijos" byla. Laivo žūties aplinkybės, kruopščiai sufabrikuotų duomenų gausa, kaip rašė K. Simpsonas, jį įtikino, jog oficialioji „Luzitanijos" tragedijos versija turi „reikšmingų nutylėjimų ir aiškių netikslumų". Anot Simpsono, Didžiosios Britanijos laivų kompanijos „Kunardo linijos" („Cunard Lines") archyve aptikti dokumentai, taip pat JAV vyriausybiniuose archyvuose esantys dokumentai verčia peržiūrėti „Luzitanijos" bylą.

1915 m. gegužės 1 d. tiksliai tvarkaraštyje numatytu laiku „Luzitanija" ėmė tolti nuo Niujorko uosto prieplaukos ir leidosi į paskutiniąją savo kelionę. Ankstyvą rytą „Luzitanijos" kapitono padėjėjas pagal nusistovėjusią tradiciją prie trapo sutikinėjo keleivius. Prieplaukoje, neskaitant retų keleivių, jis pastebėjo reporterių minią. Anglų jūreiviui jie parodė rytinį „The New York Tribune" numerį.

Tarp mokamų skelbimų buvo vienas, kuris skambėjo bauginamai: amerikiečiams nerekomenduojama naudotis anglų keleivinių lainerių paslaugomis dėl galimo vokiečių povandeninių laivų užpuolimo. Kaip paaiškėjo iš teksto, skelbimą patalpino Vokietijos pasiuntinybė. Prieplaukoje darėsi vis neramiau.

Tačiau „Kunardo" kompanijos atstovas visus, stovinčius su bilietais prie „Luzitanijos" borto, nuramino: „Mūsų kompanijos laineris buvo ir yra pačiu greičiausiu laivu Atlanto vandenyne. Joks vokiečių laivas ar povandeninis laivas paprasčiausiai nesugebės pavyti „Luzitanijos".

"Luzitanijos" žūtis Po vidurdienio „Luzitanija" išplaukė į atvirą jūrą. Lainerio kapitonas Terneris užėmė sau įprastą vietą kapitono tiltelyje. Terneris buvo patyręs kapitonas, tačiau dabar, karo metu, prekybinio ir keleivinio laivyno jūrininkai turėjo paklusti Admiraliteto jūrų karininkų nurodymams. Karininkai nurodydavo prekinių ir keleivinių laivų kursus ir pranešdavo slaptus duomenis apie priešo povandeninius laivus. Anglų jūrų žvalgyba galėjo žinoti, kurioje tiksliai vietoje atviroje jūroje yra išsiųstas vykdyti užduoties vokiečių povandeninis laivas. Anglams pavyko gauti slaptus vokiečių laivyno radijo kodus. Radijo stotys Anglijos pakrantėje kantriai laukė, kol vokiečių povandeniniai laivai, esantys atviroje jūroje, tiksliai nustatytu laiku perduos radijo pranešimus.

Tačiau kapitonui Terneriui perspėjimas apie povandeninius laivus nebuvo perduotas nei Niujorko uoste, kur buvo Didžiosios Britanijos karinio laivyno karininkas, nei prie Airijos krantų, kur „Luzitanija" įplaukė į kranto radijo stočių veikimo zoną. Tik gegužės 6 d. vakare Terneris gavo radiogramą: „Prie pietinio Airijos kranto yra vokiečių povandeninis laivas".

Tačiau radiogramą perdavė ne jūrų vadovybė, o admirolas Koukas, vadovavęs laivų, kovojančių prieš povandeninius laivus, flotilei: jis apytiksliai nustatė priešo povandeninio laivo veikimo rajoną, kai gavo pranešimus apie dviejų nedidelių garlaivių nuskandinimą. Koukas suprato, kad „Luzitanija" artėja prie povandeninio laivo. Tačiau išvesti savo laivus į jūrą admirolas be Admiraliteto leidimo negalėjo, o tokio įsakymo duota nebuvo.

Kapitonas Terneris radiogramą gavo, kai laineris priartėjo prie šv. Jurgio sąsiaurio. Netgi taikos metais sąsiauris buvo rimtas išbandymas ir patyrusiems kapitonams, o karo meru jis tapo dvigubai pavojingesnis: prie įplaukimo į sąsiaurį vokiečių povandeniniai laivai tykojo grobio. Tačiau keisti laivo kursą be Admiraliteto karininko ar, išskirtiniu atveju, be karinio laivo kapitono įsakymo kapitonas Terneris negalėjo.

Vienintelis dalykas, ką jis galėjo padaryti - paruošti visas gelbėjimo priemones, užgesinti šviesas, uždaryti iliuminatorius. Kapitonas nusileido į saloną, kur ryškiai švietė sietynai ir grojo muzika. Jis, stengdamasis nekelti balso, keleiviams pranešė, kad galimas priešo povandeninių laivų pasirodymas. „Tačiau mes esame įsitikinę, - pridūrė kapitonas, - kad neliksime vieni, nes mus saugo Karališkasis laivynas..." Tai nebuvo tušti žodžiai: prie Airijos krantų, netoliese Fastnet Roko kyšulio okeaninių lainerių paprastai laukdavo britų kreiseriai, kurie sudarydavo konvojų.

Auštant gegužės 7-sios dienos rytui buvo tirštas rūkas. Kapitonas Terneris sumažino greitį ir liepė duoti signalus sirena, kad įspėtų karinius laivus apie artėjantį lainerį. Tačiau netoliese nebuvo nė vieno Karališkojo laivyno karinio laivo.

"Luzitanijos" žūtis

Admiralitete, jūrų ministro V. Čerčilio kabinete kabėjo didžiulis žemėlapis. Budintys karininkai nuolat stumdė sutartinius ženklus, kurie žymėjo kiekvieno žvalgybos duomenimis ir perimtais radijo pranešimais nustatyto vokiečių povandeninio laivo buvimo vietą. Oficialiuose britų istoriniuose veikaluose britų žvalgybos veikla įvertinta ypač teigiamai: „Ji skaitė vokiečių vadovybės mintis ir numatė priešo laivyno laivų judėjimą".

Slaptus Vokietijos laivyno šriftus britų žvalgybai perdavė Rusijos jūrų vadovybė: šifrai buvo aptikti vokiečių kreiseryje „Magdeburgas", kuris buvo nuskandintas Baltijos jūroje. Narams pavyko patekti į vadavietę ir paimti slaptus dokumentus.

Nėra jokių abejonių, jog Čerčilis suprato, ką Anglijai reiškia „Luzitanija" - vienas iš didžiausių ir greičiausių laivų. Admiralitetas gavo pranešimą iš JAV, kuris turėjo sukelti didelį nerimą. Vokiečių diplomatai ir vokiečių kilmės amerikiečiai, kurių glaudūs ryšiai su Vokietijos žvalgyba nekėlė abejonių, pastaruoju metu perspėjo amerikiečius, kad britų transatlantiniai laineriai bus užpulti povandeninių laivų. Vokiečių bendruomenės JAV laikraščio redaktorius, neretai atlikdavęs Vokietijos karinio atašė JAV nurodymus, pareiškė: „Didelis anglų laivas su plaukiančiais amerikiečiais, ko gero, bus nuskandintas".

Tačiau Didžiosios Britanijos Admiralitetas ir pats energingasis ministras Čerčilis ne tik nesustiprino saugumo priemonių, tačiau pademonstravo keistą neatsargumą. „Luzitanijos" kapitonas negavo nerimo kėlusio pranešimo, kariniai laivai neišplaukė į jūrą...

Jau pirmuosiuose Vokietijos telegrafo agentūros pranešimuose apie „Luzitanijos" žūtį buvo pabrėžiama, kad anglų laineris nebuvo vien tik keleivinis laineris, nes iš Amerikos juo buvo gabenami sprogmenys. Tomis dienomis buvo galima perskaityti, kad „Luzitanija" iš tiesų buvo pagalbiniu Karališkojo laivyno laivu ir buvo apginkluota sunkiąja artilerija.

Admiraliteto atstovai pranešimus apie pabūklus „Luzitanijoje" pavadino šmeižtu. Tačiau jie neatsakė į tiesioginį klausimą: ar keleiviniu laivu buvo gabenami pavojingi kariniai kroviniai. Tik po kelių savaičių britų pareiškimuose įsitvirtino teiginys apie nepaneigiamą taikų „Luzitanijos" krovinio pobūdį. 1926-ais metais žinomas Anglijos karinio jūrų laivyno istorikas Vilsonas įnešė aiškumo: jis pavadino „Luzitaniją" neginkluota, tačiau pažymėjo, kad laivu buvo gabenamos „dėžės su šautuvų šoviniais ir neužpildytais, tuščiais ruošiniais šrapneliniams sviediniams".

K. Simpsonas patikrino visų krovinių, kuriuos gabeno „Luzitanija", sąrašą. Susidomėjimą sukėlė keistas krovinys -3800 dėžių, apkaltų drobe, pažymėtų, kaip dėžės su sūriu. Dokumentuose šio keisto krovinio siuntėju nurodytas JAV pilietis A. Frezeris. Jo vardas dažnai buvo sutinkamas Niujorko uosto dokumentuose, 1915-ais metais jis buvo vienas iš stambiausių prekių eksportuotojų JAV. Tačiau tolimesnis tyrimas parodė, kad iki karo Frezeris buvo nepasiturintis skolininkas. Simpsonas padarė prielaidą, kad Frezeris buvo tas pakištas asmuo, kurio pagalba anglai iš JAV įformindavo karinių medžiagų išvežimą, pirmiausia, sprogstamųjų medžiagų, pagamintų kompanijos „Dupont“ gamyklose.

Žvelgdamas į skęstančią „Luzitaniją", povandeninio laivo vadas iš karto atkreipė dėmesį į tirštus dūmus ir didelius denio ir antstato sugriovimus. Vokiečių jūreiviai padarė prielaidą, kad galėjo detonuoti akmens anglies dulkės arba... sprogo didelis kiekis sprogmenų, kurie buvo laikomi triume netoliese anglies bunkerių. Sis požiūris Vokietijoje tapo visuotinai priimtu. Vėliau jūrų laivyno ministras Tirpicas savo memuaruose nurodė tokią „Luzitanijos" žūties priežastį: „...Staigią „Luzitanijos" žūtį sukėlė j triumą sukrautų sprogmenų sprogimas".

Oficialioji britų versija vienareikšmiškai tvirtino, kad „Luzitanija“ žuvo nuo dviejų vokiečių torpedų. Karališkoji tyrimo komisija, kuri tradiciškai Anglijoje sukuriama didelių katastrofų priežastims išsiaiškinti, savo baigiamajame dokumente pripažino, kad keleiviniame laive sprogmenų nebuvo. Atsakomybė už keleivinio laivo žūtį buvo priskirta Vokietijos karinių jūrų pajėgų vadovybei, kuri leido povandeninių laivų kapitonams be perspėjimo pulti taikius laivus.

Tačiau komisijos sąžiningumu galima suabejoti. Visos prielaidos, kuriomis buvo abejojama priimta versija, iš anksto buvo atmetamos. Komisija taip pat neatkreipė dėmesio j „Luzitanijos" keleivio, profesoriaus iš Kanados Ž. Marešalio parodymus. Jis teigė, kad po torpedos sprogimo išgirdo antrą sprogimą, kurį lydėjo sprogstančių sprogmenų garsas. Tokį pareiškimą Marešalis padarė, remdamasis savo patirtimi, įgyta karinės tarnybos metu.

Tačiau Anglijos vyriausybės pareigūnai pareiškė, kad Marešaliu negalima tikėti, nes jis buvo teisiamas už klastojimą ir sukčiavimą: komisijai buvo perduoti duomenys apie kanadiečių profesoriaus bendrapavardį, kuris iš tiesų buvo tamsia asmenybe. Ir tai buvo ne vienintelis atvejis. Vėliau lordas Mersis, Karališkosios komisijos vadovas, pripažino, kad „Luzitanijos“ byla - tai „nešvari istorija".

Tačiau tyrimo komisijos pagrindinę klaidą Pirmojo pasaulinio karo metais galėjo įvertinti tik nedaugelis jūrų ginkluotės specialistų ir ekspertų: netgi dvi torpedos per keletą minučių negalėjo pasiųsti į dugną tokį didelį laivą!

"Luzitanijos" žūtis

Vokiečių povandeninių laivų naudojamos torpedos buvo gana primityvios. Ar galėjo tokia torpeda „Luzitanijos“ korpuse padaryti skylę, pro kurią, kaip teigė įvykių liudininkai, „galėjo pravažiuoti traukinys"?

1918-ais metais didžiulį anglų garlaivį „Justiciją" („Justitia") atakavo povandeniniai laivai. Ir nors pirmoji torpeda padarė didelę žalą, „Justicija" vandens paviršiuje išsilaikė beveik parą, o per tą laiką vokiečių povandeniniai laivai ne kartą kartojo torpedų ataką. Vokiečių jūreiviai buvo įsitikinę, kad „Justiciją" nuskandino šešios torpedos - to paties tipo, kokios buvo naudojamos ir 1915-ais metais.

Amžininkai 1915 m. gegužės 7 d. įvykius prisiminė kaip nusikaltimą, kurį atliko Vokietijos militaristai.

Viskas vyko kitaip...

Anglijos politiniame žodyne yra naudojamas terminas „didžioji strategija": perspektyvių karinių ir politinių planų koordinavimas. Pažvelkime, koks vaidmuo „didžiojoje strategijoje" buvo skirtas didžiuliams keleiviniams laineriams, kurie buvo pastatyti reguliariam susisiekimui su Amerika.

Projektas „Luzitanija" buvo sukurtas JAV 1902-ais metais, kai amerikiečių bankininkas Morganas pasiūlė anglų laivų savininkams pastatyti didžiulius laivus, kurie įgyvendintų naujausius mokslo ir technikos pasiekimus. Laivų statybai būtų panaudotas amerikiečių kapitalas. Jūrų gigantai leistų monopolizuoti pelningą keleivių gabenimą per Atlanto vandenyną. Tačiau apsukrūs Amerikos bankininkai sugriovė slaptus Didžiosios Britanijos Admiraliteto planus.

XX amžiaus pradžioje varžybos tarp Anglijos ir Vokietijos jūsų srityje pasiekė piką. Anglija statė didžiuli karinį laivyną. Admiralitetas, kurdamas naujus kovinius laivus, tuo pačiu metu slapta subsidijavo privačias Anglijos laivybos kompanijas: karo valdininkai planavo keleivinius laivus pirmosiomis karo dienomis paversti transporto ir pagalbiniais laivais. Admirolai pareikalavo nutraukti derybas su amerikiečių bankininkais ir pasiūlė sudaryti pelningą sandorį: vyriausybė skiria subsidijas didžiulių lainerių statybai. Tik buvo vienintelė sąlyga - karo metu šie laivai tampa pavaldūs Karališkajam laivynui.

Taip buvo pastatyti garsieji „Kunardo" kompanijos laineriai „Luzitanija" ir „Mauritanija". Laivuose buvo įrengtos garo turbinos, kurios leido išvystyti tiems laikams dar neregėtus greičius. Turėdami daugiau nei 31 tūkstančio tonų vandentalpą ir išvystydami ne mažiau 25 mazgų greitį, šie laivai viršijo analogiškus naujausių karinių laivų - linkorų - parametrus.

Nuo 1907-ųjų metų „Luzitanija" atliko reguliarius reisus tarp Liverpulio ir Niujorko. Keleiviai netrukus įvertino naujųjų laivų greitį ir komfortą.

1914-ais metais, vos tik prasidėjo Pirmasis pasaulinis karas, „Luzitanijoje" buvo įrengtos platformos pabūklams ir kranai šaudmenims kelti. Tačiau netrukus „Luzitanija" grįžo į Liverpulį. Ant
laivo stiebo plevėsavo prekinio laivyno vėliava.

Ruošiantis karui Admiralitetas kartu su savimi pasitikinčiu Čerčiliu padarė rimtų klaidų: Admiralitetas buvo įsitikinęs, kad pagrindinį pavojų Anglijos laivams kels Vokietijos antvandeniniai laivai, tarp jų - ir paskubomis apginkluoti prekiniai laivai.

Tačiau Vokietija prieš Anglijos prekybinį laivyną panaudojo savo povandeninius laivus. Nuostoliai augo bauginančiai greitai. Netrukus paaiškėjo, kad Anglijos armija ir karinis laivynas sunaudoja labai daug šaudmenų, o pramonė nespėja vykdyti karinės gamybos planų. Vyriausybė nutarė karines žaliavas pirkti JAV, tačiau krovininius garlaivius atakavo vokiečių povandeniniai laivai.

Būtent šioje situacijoje Admiralitetas prisiminė apie pačius „didžiausius ir greičiausius" lainerius. Aukštas pareigas užimantis Admiraliteto tarnautojas susitiko su „Kunardo" kompanijos prezidentu. Jis paaiškino, kad „Luzitanija" vykdys „ypatingą vyriausybės nurodymą", t.y. įprastinių reisų metu bus gabenami kroviniai, kurie yra Didžiajai Britanijai labai svarbūs. Krovinių skyrius triume bus išplėstas ir perduotas Admiraliteto žiniai. „Kunardo" kompanija toliau gabens keleivius ir kruopščiai slėps duomenis apie „specialųjį krovinį".

Yra pagrindas manyti, kad „Kunardo" kompanijos vadovybė žinojo, kas slepiasi po neutraliu terminu „specialusis krovinys". Dalyvaujant „Kunardo" kompanijai JAV buvo perkamos sprogiosios medžiagos, kurios buvo gabenamos į Niujorko uosto sandėlius. Apmokėjimas vyko per „Kunardo" kompanijos banko sąskaitas.

1915-ųjų metų birželio mėnesį Austrijos-Vengrijos pasiuntinybė JAV į Valstybės departamentą išsiuntė „konfidencialų laišką". Austrijos diplomatai detaliai aprašė, kaip amerikiečių chemijos koncerno „Dupont" pagamintos sprogstamosios medžiagos buvo pakrautos į „Luzitanijos" triumo priekines patalpas. Tai buvo 40 svarų sveriančios dėžės, apkaltos drobe, panašios į dėžes su sūriais. Krovinys priklausė amerikiečiui Frezeriui...

"Luzitanijos" žūtis Visi „Luzitanijos" žūties liudininkai minėjo du sprogimus. Antrojo sprogimo galingumas buvo žymiai didesnis už pirmojo sprogimo: praėjus vos kelioms minutėms po antrojo sprogimo „Luzitanijos" priekinė dalis paniro į vandenį, o laivagalis iškilo į daugiaaukščio pastato aukštį. Iš vokiečių povandeninio laivo paleista torpeda pataikė į priekinę lainerio dalį, kurioje buvo gabenamas „specialusis krovinys" - drobe apkaltos dėžės...

Viename Austrijos-Vengrijos pasiuntinybės laiške buvo pateiktos visos detalės, leidžiančios suprasti kada ir kaip Austrijos žvalgyba (galimas dalykas, Vokietijos vyriausybės nurodymu) sužinojo apie sprogmenų gabenimą „Kunardo" kompanijos laivais.

Kai buvo sužinota apie „Luzitanijos" žūtį, Austrijos konsulas fon Retegas patyrė stiprų sukrėtimą ir sutiko su austrų diplomatų išvadomis, kurie paprašė jo padaryti pareiškimą, patvirtintą amerikiečių advokato, kad JAV piliečių žūties priežastimi buvo sprogmenų, gabentų keleivinio laivo triume, sprogimas.

Ar anglų klaidos atsitiktinės? Ar galima jų veiksmus laikyti klaidingais?

Nuo 1915-ųjų metų vasario mėnesio, kai Vokietija pradėjo naudoti povandeninius laivus, Didžiosios Britanijos Admiralitetas bandė rasti veiksmingą kovos su priešininko povandeniniais laivais būdą. Anglija patyrė didelius nuostolius: vidutiniškai kas dvi dienos anglai netekdavo vieno didelio prekinio laivo. Tuo pačiu Vokietijos povandeniniai laivai smogė skaudų smūgį jūrų ministro Čerčilio savimeilei.

Pasirodė, kad techninės kovos su priešininko povandeniniais laivais priemonės, kurias naudojo Karališkasis laivynas, buvo aiškiai nepakankamos. Todėl kyla logiškas klausimas: ar galėjo Admiralitetas, vadovaujamas Čerčilio, vykdyti savo uždavinius, susijusius su šalies gynyba? Gal tik „politinis problemos sprendimas" apsaugojo be tik Čerčilį, bet ir visą ministrų kabinetą nuo gėdingo atsistatydinimo...

1915-ųjų metų pavasarį į Londoną atvyko asmeninis JAV prezidento pasiuntinys pulkininkas Hausas. Jis turėjo Didžiosios Britanijos vyriausybei išaiškinti JAV politiką. Anglijos užsienio reikalų ministras Grėjus priėmė Hausą savo namuose. Grėjus uždavinėjo tiesius klausimus, kurių esmė buvo: kaip reaguos JAV vyriausybė, jeigu vokiečių povandeninis laivas paskandins okeaninį lainerį, kuriuo plaukia amerikiečiai? Hausas atsakė, kad JAV kils didžiulis pasipiktinimas. Grėjus sutiko: taip, Amerikoje daug moralistų, tačiau koks bus vyriausybės ir prezidento politinis atsakymas? Hausas pripažino: to pakaks tam, kad būtumėm įtraukti į karą.

Iš tiesų, 115-os JAV piliečių žūtis, kurios priežastimis tapo U-20 ataka, sukėlė Amerikoje aštrius protestus. Demonstrantai nešė antivokiškus lozungus ir reikalavo nubausti Vokietiją. JAV vyriausybė į Berlyną išsiuntė oficialią notą. Vokietijos vyriausybei teko apriboti povandeninių laivų naudojimą: nuo 1915 m. birželio 5 d. vokiečių povandeniniams laivams buvo draudžiama pulti didelius keleivinius laivus.

Pertrauka povandeniniame kare truko neilgai, ji baigėsi 1916-ųjų metų vasario mėnesį, tačiau ir per tokį laiką Antantės šalims pavyko išsaugoti 1 600 000 tonų tonažo prekinio laivyno, t.y. apie 500 prekinių
laivų.

JAV apie „Luzitaniją" buvo gerai žinoma. Atkreipiant dėmesį į tai, kad lainerio žūties išvakarėse Hausas turėjo Britanijos vyriausybei pranešti apie represines priemones, kurios būtų Amerikos atsaku į tai, kad Anglijos laivai sulaikė amerikiečių laivus su „taikiu“ kroviniu Vokietijai, galima suprasti, kad iš vokiečių povandeninio laivo U-20 paleista torpeda Anglijos politiniams veikėjams tapo likimo dovana.

Beje, anglų „didžioji strategija" pilnai naudojo Anglijos ir JAV interesų ir ilgalaikių planų sutapimą. Prezidentas Vilsonas rengėsi karui, tačiau vengė daryti militaristinius pranešimus: artėjo rinkimai, tarp eilinių amerikiečių buvo daug taikos ir JAV neutralumo šalininkų. 1915-ais metais prezidentui Vilsonui buvo reikalingas pretekstas, galintis pateisinti JAV karinius pasirengimus.

1915 m. gegužės 11 d., kai Vilsono kabinetas svarstė protesto notos dėl „Luzitanijos" žūties Vokietijai tekstą, valstybės sekretorius Brajanas pasakė kalbą, kurioje ryžtingai pasmerkė prezidento politiką.

Jis pabrėžė, kad dar gegužės mėnesio pradžioje prezidentui buvo pateikta patikima informacija apie tai, kad Anglijos kompanijos laivais gabena sprogmenis. Brajanas teigia, kad tai buvo grubus JAV neutraliteto pažeidimas.

Tačiau Brajano, pacifisto ir alkoholinių gėrimų priešininko, puritoniškas tiesmukiškumas suerzino Vilsoną, todėl jis, svarstant protesto notą, „smogė nokautuojantį smūgį". Brajano prieštaravimai buvo atmesti, jis pats pavadintas „Vokietijos militaristų, atliekančių barbariškus veiksmus prieš taikius piliečius", gynėju. Brajanas paskelbė atsistatydinimo pareiškimą, jo postą užėmė Lansingas, aktyvus suartėjimo su Anglija šalininkas.

Amerikoje šie pasikeitimai neliko nepastebėti: vertinant prezidento politiką, laikraštyje „The New York Times" buvo išspausdinta karikatūra - Vilsonas bando amerikiečiams sudainuoti naują dainą „Štai tavo šautuvas, Džoni".

Tolimesni įvykiai JAV priminė filmą apie gangsterių gyvenimą. Nežinomi asmenys užpuolė Austrijos-Vengrijos konsulatą Klivlande, kuriame buvo saugomi inžinieriaus fon Retego parodymai ir kiti dokumentai, susiję su „Luzitanijos" žūtimi. Netrukus prieš teismą teko stoti ir pačiam fon Retegui - jis buvo apkaltintas čekio suklastojimu ir nuteistas kalėti.

Ir tik XX amžiaus pabaigoje JAV federalinių tarnybų archyvuose buvo aptikti dokumentai, iš kurių galima padaryti išvadą, kad JAV Teisingumo ministerijos slaptoji tarnyba buvo tiesiogiai susijusi su šiais „keistais įvykiais"...

Prezidento Vilsono administracijai buvo gerai žinoma apie „Luzitanijos" bylos užkulisinę pusę. Visi dokumentai buvo perduoti į archyvą ir pažymėti bauginančiu užrašu „Tik JAV prezidentui".

Susidaro įspūdis, kad Anglijoje vyriausybiniai dokumentai, susiję su „Luzitanijos" žūtimi iki šiol yra labai griežta valstybinė paslaptis.

"Luzitanijos" žūtis

1982-ais metais Škotijos kompanijos „Oušering" („Oceaneering"), kuri atlieka sudėtingus povandeninius darbus, panaudojant unikalią įrangą, laivas „Mervigas" (,,Marwig“) atplaukė į „Luzitanijos" žūties vietą. Iš laivo buvo nuleistas į vandenį povandeninis manipuliatorius - nedidelis distanciniu būdu valdomas povandeninis laivas. „Luzitanijos" žūties vietos tyrimas buvo sugalvotas kaip reklaminė priemonė, kuri turėjo parodyti naujos technikos galimybes.

Pirminis apžiūros rezultatas viršijo visus lūkesčius: povandeninės kameros parodė, kad iš nuskendusio laivo priekinių skyrių buvo pašalintos nuolaužos, o krovininio liuko dangtis nuplėštas. Kai povandeninis manipuliatorius lėtai nusileido į triumą, specialistai negalėjo nuslėpti nuostabos: jų žodžiais, ekrane buvo matomi vaizdai su vidine laivo apdaila, kurioje matėsi gilūs išilginiai grioveliai, kokius palieka kaušas, skirtas nuskendusių daiktų ir krovinių iškėlimui. „Sunku įsivaizduoti, tačiau „Luzitanijos" triumas pažymėtas tarsi kokia svetainė", - pasakė vienas žurnalistas, dalyvavęs paieškų darbuose.

"Luzitanijos" žūtis

Povandeninės fotografijos parodė, kad „Luzitanijos" kairiajame borte, priekinėje dalyje matyti didžiulė skylė. Sprogmenų specialistai patvirtino, kad triumo viduje įvyko „galingas sprogimas". Anglijos spaudoje buvo pranešta, kad „Oušeringo" firmos specialistai po detalaus „Luzitanijos" apžiūrėjimo padarė išvadą: visi įrodymai, kurie leistų nustatyti, koks būtent krovinys buvo priekiniame „Luzitanijos" triume, buvo sunaikinti po laivo žūties.

Anglijos žurnalistai pranešė, kad Airijos kranto apsaugos tarnyba pranešė, jog katastrofos vietoje nuo 1946-ųjų metų ilgam laikui sustodavo Karališkojo jūrų laivyno pagalbinis laivas, o vėliau šioje vietoje pasirodė kitas laivas, kuris atliko povandeninius darbus. Beje, „Oušeringo" kompanijos specialistai pranešė, kad susilaukė Jos Didenybės dėmesio.

Oficialūs asmenys korektiškai, tačiau pakankamai tvirtai priminė, jog yra nepaneigiami įrodymai, kad paskutinio tragiško „Luzitanijos" reiso metu keleiviniame laive nebuvo sprogstamųjų medžiagų, išskyrus nelabai didelį pavojų keliančius šautuvų šovinius...

Tačiau 2008-ais metais narai ištyrė „Luzitanijos" nuolaužas, esančias už aštuonių mylių nuo Airijos pakrantės. Buvo aptiktas tam tikras kiekis šaudmenų, tarp jų ir „Remingtono" šoviniai. Šis radinys patvirtina vokiečių versiją, kad „Luzitanija" buvo naudojama slaptai gabenti ginklus iš JAV į Didžiąją Britaniją ir nebuvo neutraliu taikiu laivu, kaip buvo teigiama. Tai patvirtina ir antrasis sprogimas, kurį galėjo sukelti triume esantys sprogmenys.

Aptiktos nuolaužos atgaivino senus ginčus apie „Luzitanijos" misiją ir žūties aplinkybes bei apie vieną didžiausių XX amžiaus karinį nusikaltimą.

Žurnalas "Mįslės ir faktai" №11 2016

Mes grojame Jums 90s-eurodance RADIO NR. 1 LietuvojeKlausyk internetu visą parą ir bendrauk ...
Įvertink šį straipsnį Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą PARANORMAL turinį.

Niekas neišdrįso palikti komentaro.
Būkite pirmi, kurie pasidalins savo nuomonėmis su kitais.
avatar