Meniu
Asmeninė anketa Prisijungimas ir registracija
Atgal » » 2018 » Liepos » 8

1-4 laipsnio kontaktai su NSO ir ateiviais ir jų ypatybės

Terminas "kontaktai" apima platų reiškinių spektrą, kurie susiję su NSO ir ateiviais: pradedant nuo NSO stebėjimo iš tam tikro atstumo iki tiesioginių kontaktų tarp Žemės gyventojų ir iš NSO išėjusių būtybių. Ufologų teigimu, patys vertingiausi yra "betarpiški kontaktai", kai įvykio liudininkas turi galimybę stebėti visa tai, kas vyksta, iš ne didesnio kaip 170 m atstumo.

NSO, pagrobimas, abdukcija, ateiviai

Žinomas ufologas daktaras Džozefas Alenas Hainekas (Josef Allen Hynek) pasiūlė tokią šių susitikimų klasifikaciją.

1-ojo laipsnio artimi kontaktai (CE I)

Kalbama apie situacijas, kai NSO stebimas nedideliu atstumu, tačiau nėra jokios objekto sąveikos su stebėtojais ar supančia aplinka.

Tokie objektai gali padaryti didelį įspūdį liudininkams (pavyzdžiui, atlikdami nepaprastus žmonių požiūriu manevrus), tačiau nepalikdami jokių savo buvimo mūsų planetoje pėdsakų, taip pat neužmegzdami jokio kontakto su stebėtojais.

2-ojo laipsnio artimi kontaktai (CE II)

NSO palieka kokius nors savo buvimo pėdsakus (išdeginta žolė numanomoje nusileidimo vietoje, pertrūkiai elektros įrangos darbe ir t. t.). 2-ojo laipsnio artimi kontaktai kartais lydimi naminių gyvūnų išgąsčio, žmonių skausmingų pojūčių, laikino automobilių variklių sustojimo netoliese NSO.

Tokie reiškiniai įvykio liudininkams gali sukelti baimę, netgi jeigu nėra tiesioginio kontakto tarp jų ir NSO. Yra pastebėta, kad 2-ojo laipsnio artimi kontaktai dažnai vyksta didelėse automagistralėse.

NSO, pagrobimas, abdukcija, ateiviai

3-ojo laipsnio artimi kontaktai (CE III)

Tai labiausiai paplitusi NSO stebėjimų kategorija. Jai Hainekas priskiria tuos įvykius, kuriuose dalyvauja „judantys“ objektai (mintyje turima gyvi ufonautai, tačiau šiai kategorijai priskiriami ir judantys robotai ar kiti negyvi daiktai).

Šioje kategorija aptinkama pačių įvairiausių būtybių aprašymų, kurių pasirodymas žmonių akyse vienaip ar kitaip siejamas su NSO. Beje, dažniausiai pasakojama apie susitikimus su humanoidais. Mažiau yra žinoma apie susitikimus su aiškiai nehuma-

noidinėmis būtybėmis (panašiomis j robotus, paukščius, vabzdžius, plaukuotus rutulius ir t. t.), nors ir tokių susitikimų būna. Tiesa, nėra aišku, kada liudininkai mato tikrąją ateivių išvaizdą, o kada - perduotą žmonėms j smegenis.

Dalis numanomų ateivių yra panašūs į paprastus žmones, skiriasi tik ūgiu. Kitais atvejais paslaptingos būtybės gali turėti tik humanoidų bruožus (nedidelis ūgis, pilkos spalvos oda, plaukuotumo nebuvimas, kiti buvo aukšto ūgio, gražaus kūno sudėjimo, turėjo plikas galvas, ilgas nosis arba, atvirkščiai, visai jų neturėjo). Gali skirtis ir ufonautų rūbai (ilgos mantijos, kūną aptempiantys kombinezonai, skafandrai).

Žmonėms su NSO asocijuojasi susitikimai su didžiuliais, gauruotais, j beždžiones panašiais humanoidais (jetis, sniego žmogus). Kartais liudininkai, matę vienus ir tuos pačius „ateivius“ iš skirtingų taškų, po to juos skirtingai apibūdina.

Esant 3-ojo laipsnio artimam kontaktui ateivių elgsena gali būti labai įvairi. Kartais ufonautai rodo draugiškumą, kartais žmones visiškai ignoruoja, o kartais mūsų planetos gyventojų atžvilgiu būna nusiteikę gana karingai (ufologas Žakas Valė yra pasakojęs apie iš Pietų Amerikos gautus pranešimus, kur būtybės, į mūsų planetą atvykusios NSO, puolė ir žudė žmones).

Kartais iš skraidančio aparato išėję ateiviai priėjusius žmones paralyžiuoja kažkokiu įrenginiu, primenančiu parkerį (su šviesos spinduliu arba be jo).

3-ojo laipsnio artimiems kontaktams priskiriami pasakojimai apie tai, kaip ateiviai pagrobia Žemės gyventojus ir savo kosminiame laive su jais atlieka žeminančias (tačiau ne visada skausmingas) chirurgines operacijas (įvairių daiktų implantavimas po oda, į nosį, į kaulus), dažnai domisi tiek vyrų, tiek moterų lytiniais organais.

NSO, pagrobimas, abdukcija, ateiviai

Dauguma 3-ojo laipsnio kontaktų aprašymų atrodo visiškai absurdiškai (ufonautai prašo žmonių jiems duoti degtukų arba žemiečius vaišina pyragais, kurie, atseit, paruošti jų kosminiame laive, nors vėliau atlikta analizė rodo visiškai žemišką šių pyragų kilmę).

Hainekas perspėjo, kad į 3-ojo laipsnio kontaktus reikia žiūrėti labai atsargiai. Analizuojant šiuos kontaktus reikia įvertinti įvairius faktorius: liudininko ar liudininkų patikimumą (įvertinant haliucinacijų, motyvų prasimanymams tikimybę), pasakojimo logiškumą, vienos ar kitos istorijos panašumą į pasakojimus apie kitus tos pačios kategorijos susitikimus, bet kokią patvirtinančią informaciją iš kitų šaltinių, kituose taškuose buvusių liudininkų pasakojimus, radarų įrašus, skaitiklių ar juodųjų dėžių įrašus ir t. t.

4-ojo laipsnio artimi kontaktai (CE IV)

Pagrobimo atvejai, kai Žemės gyventojai, atseit, yra ateivių paimami į kosminius laivus, kur su jais atliekami „medicininiai tyrimai“.

Paprastai tokie atsiminimai žmonių atmintyje „atgimsta“ hipnozės būsenoje. Reikia atkreipti dėmesį į šio metodo prieštaringumą, nes rezultatai gali būti interpretuojami nevienareikšmiškai (pavyzdžiui, yra atvejų, kai hipnozės metu atgimę „prisiminimai“ yra susiję su vaikystėje patirtais įžeidinėjimais).

Mistifikacijos tikimybė yra labai didelė, todėl į pasakojimus apie 4-ojo laipsnio kontaktus reikia žiūrėti labai rezervuotai.

Galima išskirti bendrus arba labai dažnai pasakojimuose apie NSO pasitaikančius elementus, kurie beveik būtinai būna vienokiuose ar kitokiuose pasakojimuose.

- Paprastai NSO stebėjimui būdingas „banguotumas“: tam tikrą laiko tarpą (nuo dienų iki metų) iš vieno regiono ar šalies sulaukiama daug pranešimų apie NSO. „Bangos“ paprastai sklinda iš rytų į vakarus ir kyla vidutiniškai kas 1,5 metų. Tyrinėtojai aptiko tam tikrą „NSO bangų“ ryšį su astronominiais reiškiniais (pavyzdžiui, su maksimaliu Žemės ir Marso suartėjimu), nors šis teiginys nėra neginčytinas.

- Ateiviai turi humanoidų bruožų, nors turi aiškiai matomų skirtumų nuo žemiečių (akių ar ausų forma).

- Numanomi ateiviai pasirodo vienam ir tam pačiam žmogui kokioje nors nuošalioje vietoje (paprastai naktį).

- Kokių nors daiktinių įrodymų apie svečių iš kosmoso apsilankymą Žemėje arba nėra iš viso, arbe jie yra labai abejotini.

- Kontaktai tarp ateivių ir žmonių dažnai vykta telepatijos būdu, kartais žodžiais ar vaizdiniais.

- Žmonėms perduodamuose pranešimuose paprastai perspėjama apie didelius pavojus ir kataklizmus, kurie laukia žmonijos (pavyzdžiui, globalinio branduolinio karo pavojus), iš toli esančių civilizacijų atvykę atstovai reiškia susirūpinimą Žemės tautomis, tikina, kad atvykę kitų pasaulių gyventojai rūpinasi žmonijos gerove, jie atvyko su geriausiais ketinimais, todėl prašoma jais pasitikėti. Kai kuriais atvejais Žemės gyventojams švelniai brukama pasaulėžiūra, turinti daug induizmo elementų.

- Ateivių iš kitų planetų technologinis lygis, ypač liečiantis kosminius laivus, įvairiuose pasakojimuose yra labai skirtingas. Vienaip ar kitaip, jie išreiškia tą technologinį lygį, kurį žmonija buvo pasiekusi iki šio kontakto.

- Daugelis iš to, ką, atseit, pranešė ateiviai, yra dezinformacija arba aiškus prasimanymas ir melas.

Visose šiose istorijose yra pastebimas metafizinis niuansas (svečių iš kosmoso ryšys su dievu), tačiau numanomų ateivių tikėjimas apibūdinamas labai padrikai. Kai kuriais atvejais tokie aiškinimai atrodo daugiau ar mažiau nuoseklūs, tačiau jie visiškai neatitinka tradicinių judaizmo ar krikščionybės dogmų.

NSO, pagrobimas, abdukcija, ateiviai

Ypatingai kategorijai galima priskirti įvykius, kurių metu žmonės mato vaiduoklius, primenančius religinius įvaizdžius (pavyzdžiui, Mergelę Mariją). Reikia pažymėti, kad pranešimai žmonijai, kurie, atseit, gauti tokių susitikimų metu, savo turiniu gali labai stipriai skirti nuo įprastų krikščionybės dogmų.

- Ateiviai kviečia žmones jais tikėti, tačiau tuo pačiu meluoja ir niekaip nepaaiškina šio melo priežasčių.

- Ateiviai įvairiausiais būdais neleidžia, kad jie būtų nufotografuoti (kartais net neleidžia būti apžiūrimi ryškioje šviesoje). Kaip teisybė, vardai, kuriais jie prisistato, yra iš dviejų skiemenų.

- Ateiviai tvirtina, kad jie neturi jokių problemų prisitaikyti prie Žemės sąlygų, tačiau niekaip nepaaiškina, kaip jiems tai pavyksta padaryti.

- Gana neretai ateivių veikla atrodo kažkokia beprasmė, pavyzdžiui, ateivių kosminio laivo komanda, liudininkų pasakojimu, neužsiima niekuo kitu, o tik vaikšto netoliese savo kosminio laivo ir apžiūrinėja mūsų planetoje augančius augalus.

- Humanoidų kalba ir elgsena dažnai apibūdinama kaip labai nenuosekli. Pavyzdžiui, ufonautai gali pareikšti apie savo draugišką nusiteikimą žmonių atžvilgiu, tačiau nesaugo pačių kontaktuotojų nuo traumų ar sugadintų rūbų.

- Neretai istorijos apie kontaktus su ateiviais atrodo tiesiog fantastinės, nors ir nėra panašios į aiškius prasimanymus. Kartais trūksta detalių tose vietose, kur pasakotojas galėtų daugybę jų pateikti. Ir priešingai, kai kontaktuotojai pateikia smulkiausias detales, jos atrodo labai prieštaringos ar net absurdiškos.

- Pasitaiko „suvokimo interferencijos“ atvejų, kai liudininkai tvirtina,
jog susitikimo su NSO metu aplinkui dingsta bet koks garsas.

- Ateivių kosminių laivų apibūdinime taip pat galima aptikti nemažai prieštaravimų. Iš esmės, galima tik tikėti arba netikėti tuo, kad NSO turi kažkokias priemones, padedančias neutralizuoti gravitaciją ir inerciją ir atlikti žmonių supratimu visiškai neįmanomus manevrus. Vis tik, kaip pasakoja liudininkai, iš daugelio NSO veržiasi galingos ugnies srovės, panašiai kaip iš mūsų raketų variklių, kas, galima teigti, rodo į ne tokius jau tobulus reaktyvinius aparatus.

Kalbant apie „avarijas“, neva ištikusias NSO, absurdiškumas tampa dar labiau pastebimas. XX amžiaus 5-o dešimtmečio pabaigoje buvo teigiama, kad nepalankios oro sąlygos danguje virš dykumos JAV pietvakarinėje dalyje galėjo tapti ateivių kosminių laivų avarijų priežastimi. Tačiau kažkodėl buvo ignoruojama ta aplinkybė, kad to meto žmonių sukurti skraidantys aparatai galėjo atsilaikyti prieš tokias nepalankias oro sąlygas.

- Ypač dažnai NSO pasirodymo vietose kyla ryšio priemonių veiklos sutrikimai, pirmiausia tai liečia radijo sistemas. Radijo imtuvai automobiliuose dažnai skleidžia keistus garsus ar visiškai sugenda.

- Dažnai minimi įvairūs temperatūros efektai, dažniausiai tai būna staiga atsiradęs šalčio pojūtis.

NSO, pagrobimas, abdukcija, ateiviai

- Psichologiniai ir kūniški pojūčiai (neramumo jausmas, pykinimas, galvos skausmas) gali atsirasti susitikimo su NSO metu arbo po susitikimo. Neretai pasakojama, kad žmonėms,
tapusiems paslaptingų objektų liudininkams ir buvusiems arti jų, pasireiškia depresija, pablogėja orientacija erdvėje, atsiranda padidėjęs dirglumas. Kartais žmogus, turėjęs kontaktą su ateiviais, pradeda jaustis esantis visiškai kita asmenybe ir netgi yra užvaldomas minties, kad turi įvykdyti tam tikrą misiją Žemėje.

- Dažnai žmonės, kurie teigia, kad matė NSO ir ateivius, vienaip ar kitaip susiję su okultizmu ar yra religinių sektų nariais.

- Daugelio istorijų apie susitikimus su nežemiškuoju protu autoriai yra žmonės, linkę fantazuoti.

- Liudininkai pasakoja, kad susitikimai su NSO ir humanoidais dažniausiai vyksta iš karto atsibudus arba prieš pat užmiegant.

- Kontaktuotojai dažnai charakterizuojami kaip paranojiški asmenys (pavyzdžiui, yra tvirtai įsitikinę taip vadinama tylos grupe, kurios tikslas yra nuslėpti tiesą apie NSO ir ateivius). Visos ufologijos istorijos laikotarpiu labai populiari yra „sąmokslo teorija“, kuri dažnai yra gana argumentuota.

Ne visi išvardinti elementai išsaugojo vienodą svarbą visais laikais. Pavyzdžiui, įspėjimai apie globalinio branduolinio karo pavojų nuo praėjusio amžiaus 6-ojo dešimtmečio minimi vis rečiau. Juos pakeitė pranešimai apie blogėjančią mūsų planetos ekologinę būseną ir dėl to mums gręsiančias ekologines katastrofas.

XX amžiaus 8-ame ir 9-ame dešimtmečiuose ateivių pranešimų charakteris vėl pasikeitė: akcentuojama žmonijos dvasinė būsena, neįkyriai propaguojama pasaulėžiūra, turinti daug panašumų su induizmu.

Jeigu iki to meto liudijimuose apie NSO buvo pasakojama apie vienetinius taikius kontaktus su ateiviais, tai vėliau (XX amžiaus paskutinis dešimtmetis ir XXI amžiaus pirmas dešimtmetis) vis dažniau pasakojama apie atvejus, kai iš kosmoso tolių atskridę svečiai žiauriai elgiasi su žmonėmis, netgi juos prievartauja.

Nuo to laikotarpio ateiviai labai ėmė domėtis žmonių genitalijomis. Tokie pasakojimai verčia prisiminti inkubus ir sukubus - piktąsias dvasias, kurios gali turėti seksualinių santykių su vyrais ir moterimis.

Įvertink šį straipsnį. Prieš tai pakomentuodami, arba parašykite patys! Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą PARANORMAL turinį.
Niekas neišdrįso palikti komentaro.
Būkite pirmi, kurie pasidalins savo nuomonėmis su kitais. Galima rašyti anonimiškai, po komentaro apačioje paspaudę Anonimas.
avatar
TAIP PAT SKAITYKITE:
29.09.2020 laikas 22:23 Organizmo valymas: pasiruošimas šaltajam sezonui
Ežiuolė ne veltui dar vadinama „kraujo valytoja“. O švarus kraujas - sveikas organizmas. Šis augalas aktyviai valo limfinę sistemą, kraują, inkstus ir kepenis.

Skaityti daugiau

29.09.2020 laikas 21:43 Kaip padidinti hemoglobino kiekį be vaistų

Sumalkite (praleiskite per) mėsmalę, tada sumaišykite 0,5 kg džiovintų abrikosų, razinų, nuluptų graikinių riešutų ir citrinų (su žievelė). Įdėkite 0,5 l medaus. Laikyti šaldytuve. Vartokite po vieną šaukštą 3 kartus per dieną. Galima užtepti ant batono ar duonos ir užsigerti arbata su citrina.

Skaityti daugiau

29.09.2020 laikas 19:44 Filipas Šnaideris ir požeminės NSO bazės
Ateiviai jau seniai turi požemines bazes Žemėje. Jie sudarė slaptą sutartį su JAV vyriausybe. Jų tikslas – įtvirtinti savo viešpatavimą planetoje, pakeisti žmonių prigimtį ir paversti juos būtybėmis su tam tikromis užprogramuotomis. Šią neįtikėtiną programą viešai demaskavo amerikiečių inžinierius F...

Skaityti daugiau

29.09.2020 laikas 08:23 Geriausi liaudies medicinos gydymo būdai nuo sąnarių skausmo

Sąnariai - labai svarbi mūsų organizmo dalis. Juk kaip sakoma, netepsi - nevažiuosi. Kaip sąnarius tausoti ir jais rūpintis, jeigu pradeda skaudėti, pataria liaudies medicina.

Skaityti daugiau

28.09.2020 laikas 21:38 Piratai ir lobiai „Lutine“
Ant krėslo kuriame sėdi anglų „Lloyd“ draudimo kompanijos prezidentas, išrėžtas užrašas: „Šis krėslas padarytas iš Jos Didenybės laivo „Lutine“ vairo, laivas sudužo 1799 metų spalio 9 dieną, žuvo visi laive buvę žmonės, išskyrus vieną“....

Skaityti daugiau

28.09.2020 laikas 21:02 Antpilas apsaugo nuo insulto
Šis augalas yra absoliučiai nepakeičiamas gydant ir atsigaunant po insulto, nes sumažina cholesterolio kiekį kraujyje, normalizuoja medžiagų apykaitą, tonizuoja nervų ir širdies bei kraujagyslių sistemas.

Skaityti daugiau