Meniu
Asmeninė anketa Prisijungimas ir registracija
Atgal » » 2017 » Lapkričio » 4

Susitikimas su nežinomybe

Tai nutiko 1915-ais metais Atlanto vandenyno platybėse netoli Prancūzijos pakrantės. Tuo metu vokiečiai ieškojo būdų pralaužti blokadą, kuri grasino jų šalį atkirsti nuo viso likusio pasaulio.

Susitikimas su nežinomybe

Karinių laivų susitikimai su jūrų pabaisomis Pirmojo pasaulinio karo metais

Apie šį įvykį tapo žinoma, kai buvo pranešta apie Loch Neso pabaisą. Išgirdęs apie Nesę, prisiminimais pasidalijo vokiečių povandeninio laivo „U-28“ vadas Georgas Giunteris Fraicheris fon Forstneris.

„1915 m. liepos 30 d., - pasakoja buvęs laivo vadas, - mūsų „U28“ Šiaurės Atlante torpedavo Didžiosios Britanijos garlaivį „Iberija“, prikrautą vertingų krovinių. Garlaivis, kurio ilgis buvo 133 metrai, ėmė greitai skęsti, laivo priekis beveik statmenai pakilo aukštyn ir laivas nugrimzdo į dugną, kuris buvo kelių kilometrų gylyje.

Praėjus maždaug 25 minutėms po to, kai garlaivis dingo po vandeniu, gilumoje pasigirdo labai stiprus sprogimas, kurio priežasties, savaime aišku, mes negalėjome žinoti. Įvairiais vertinimais, sprogimas galėjo įvykti maždaug 1 km gylyje. Kiek vėliau vandens paviršiuje pasirodė laivo nuolaužos, o tarp jų kepurnėjosi didžiulis jūrų gyvis, kuris kartu su mumis pašoko į orą apie 20-30 metrų!

Tuo metu bokštelyje kartu su manimi buvo budintys karininkai, vyriausias mechanikas, šturmanas ir vairininkas. Mes visi vienu metu ėmėme vienas kitam rodyti į keistąjį gyvį. Kadangi nieko panašaus nebuvo aprašyta nei Brokhauzo, nei Bremo enciklopedijose, gyvūno mes niekaip negalėjome identifikuoti.

Mes neturėjome pakankamai laiko nufotografuoti gyvūną, nes jis po vandeniu dingo po 10-15 sekundžių. Nežinomo gyvūno ilgis buvo apie 20 m, savo forma jis priminė krokodilą, turėjo keturias galūnes su tvirtomis plaukiojimui pritaikytomis plėvėmis, ir ilgą galvą, kuri gale atrodė tarsi užaštrinta.

Gyvūno atsiradimas iš didelės gilumos man pasirodė visiškai paaiškinamas. Dėl sprogimo, kuris ir buvo viso šio įvykio priežastimi, „povandeninis krokodilas“, kaip pavadinome šį gyvūną, dėl didžiulio slėgio poveikio buvo iškeltas aukštyn, netgi išmestas į orą, dūstantis ir išsigandęs“.

Reikia iš karto pasakyti, jog tai, kad garlaivis sprogo 1 km gylyje, visiškai nereiškia, kad šis gyvūnas gyveno panašiame gylyje. Vandenyje sprogimo bangos yra labai galingos ir jos nusilpsta tik labai toli nuo sprogimo epicentro.

Gali būti, kad „povandeninis krokodilas“ plaukiojo visai negiliai, ir sprogimo bangos, kuri buvo labai stipri ir už kilometro nuo sprogimo vietos, buvo išmestas iš vandens.

Mes turime labai mažai galimybių taip aiškiai dar kartą pamatyti nežinomą jūrų gyvūną. Dėl to vokiečių povandeninio laivo vado liudijimas yra labai vertingas: jo aprašytasis gyvūnas primena kažkokį jūrų krokodilą arba mezozaurą.

įdomu tai, kad anglų karinio laivo „Skrydis“ kapitonas Džordžas Houpas yra vienas iš nedaugelio liudininkų, kuriam taip pat pasisekė pamatyti visą jūrų pabaisą. Tai įvyko skaidriuose Kalifornijos įlankos vandenyse, kuriuose pamatė gyvį, panašų į aligatorių, su plaukmenimis, panašiais į jūrų vėžlių. Tačiau Houpas pažymi, kad gyvūnas turėjo nepaprastai ilgą kaklą. Šio dalyko negalima ignoruoti.

Britų kreiserio taikinys

1917 m. rugpjūčio 22 d. Didžiosios Britanijos KJL kreiseris „Hilary“, dalyvavęs Vokietijos blokadoje, įplaukė į Siaurės jūrą kelių šimtų kilometrų atstumu į pietryčius nuo Islandijos. Buvo graži saulėta diena, jūra rami, horizonte matėsi Oraefajokulo viršukalnė.

Devintą valandą ryte laivo vadas kapitonas F. V. Dinas savo kajutėje sėdėjo už darbo stalo, kai išgirdo šūksmą: „Objektas už mūsų ties dešiniu bortu!“

Vadas skubiai pasikėlė į tiltelį: „Ar tai periskopas? Kur?“ Budintis karininkas atsakė: „Ne, tai ne periskopas. Tai, greičiausia, kažkas gyva, tačiau ne banginis“.

Jis parodė ranka į daiktą, kuris kažkiek priminė plaukiantį medžio kamieną, kurio galuose buvo matomos išsikišusios šakos ir šaknys. Vadas pažvelgė pro binoklį ir įsitikino, kad objektas iš tiesų yra gyvas. Tai, ką jis palaikė priekine kamieno dalimi, iš tiesų yra galva ir nugaros pelekas.

„Mes nepraleisdavome progos pasitreniruoti šaudyti į povandeninius laivus, - vėliau pasakojo kapitonas Dinas, - ir man iš karto j galvą atėjo mintis, kad prieš mus idealus taikinys“.

Jis paprašė savo antrojo padėjėjo kapitono C. M. Rėjaus nedelsiant iškviesti į tiltelį tris kanonierių grandis, kurių žinioje buvo po dvi patrankas šešiuose taškuose kiekviename borte nuo laivagalio iki pagrindinio tiltelio.

Vadas pagalvojo, kad prieš pradedant šaudymą būtų visai įdomu apžiūrėti šį gyvą taikinį. „Kursas link gyvūno“, - davė komandą šturmanui leitenantui F. Hariui.

Kai laivas buvo kabeltovo atstumu nuo gyvūno (apie 185 m), jis ramiai pasuko iš savo maršruto ir priartėjo prie laivo. Kapitonas Dinas galėjo neskubėdamas apžiūrėti gyvūną, kuris nuo dešiniojo borto buvo vos už 30 metrų.

„Galva buvo tokios pačios formos, kaip karvės, tik žymiai didesnė. Ant galvos nebuvo jokių iškilimų, panašių į ragus ar ausis. Visa galva buvo juoda, išskyrus ruoželį priekyje, kur buvo aiškiai matoma šviesi juosta tarp šnervių, lygiai taip, kaip karvių. Kai mes plaukėme pro šalį, gyvūnas keletą kartų pakilo, kad geriau galėtų apžiūrėti mūsų laivą.

Nuo galvos iki pat nugaros peleko daugiau nebuvo matyti nė vienos kūno dalies, kaklas buvo išlenktas ir viename lygyje su vandens paviršiumi, buvo aiškiai matomi judesiai, panašūs į gyvatės. (Gyvūnas susisukdavo beveik į pusiau apskritimą, pasukdamas galvą, tarsi norėdamas mus matyti - vėliau paaiškino kapitonas Dinas.)

Juodas nugaros pelekas buvo trikampio formos. Kai gyvūnas pasisukdavo statmenai laivui, buvo matyti, kad šis pelekas labai siauras ir, panašu, minkštas, nes jo viršutinė dalis kartais nulinkdavo, kaip foksterjero pakeltos ausies galiukas. Peleko aukštis tuo metu, kai gyvūnas jį maksimaliai iškeldavo iš vandens, buvo apie 1,2 m“.

Norėdamas kuo tiksliau nustatyti gyvūno kaklo ilgį, t. y. atstumą nuo galvos iki nugaros peleko, kapitonas Dinas paprašė kiekvieną liudininką užrašyti ant popieriaus lapelio, nesitariant su kitais ekipažo nariais. Štai kokie buvo rezultatai:

- Antrasis padėjėjas: „Vienos mūsų valties ilgis“;

- Šturmanas: „Ne mažiau 4,5 metro“;

- Budintis karininkas: „Panašiai, kaip mūsų valties ilgis“;

- Vadas: „Šeši metrai“.

Įvertinant įprastinį gelbėjimo valties

ilgį, galima daryti išvadą, kad gyvūno kaklo ilgis buvo maždaug 5-6 metrai. Padaręs prielaidą, kad nugaros pelekas turėtų būti iš karto už tos vietos, kur kaklas pereina į kūną, kapitonas Dinas įvertino, kad bendras gyvūno ilgis turėtų būti apie 18 metrų.

Šis vertinimas, akivaizdu, nėra visiškai tikslus, nes tai buvo atlikta, padarius prielaidą, apie gyvūno formą: norint taip užtikrintai nustatyti gyvūno ilgį reikėjo padaryti prielaidą, kad jis turi ilgą uodegą.

Gyvūnui, atrodo, jokio įspūdžio netoliese esantis laivas nepadarė. Jis toliau tyliai rangėsi vandens paviršiuje, kartais panerdamas tiek, kad vandens paviršiuje išlikdavo tik snukio dalis ir peleko galiukas, o kartais tiek iškildavo į paviršių, kad pelekas buvo visas matomas.

Nežinomo jūrų gyvūno taikus elgesys nesutrukdė kapitonui įvykdyti savo sumanymą. Kai gyvūnas nuo laivo nutolo 1200 m atstumu, į jį buvo atidengta ugnis - trys salvės po penkis šaudmenis.

Trečiosios salvės antrasis šaudmuo pataikė į gyvūną. Keletą sekundžių jis labai smarkiai daužėsi, į orą išmesdamas vandens stulpus, o po to nurimo ir dingo jūros gelmėje.

Šios žiaurios ir betikslės skerdynės „Hilary“ laimės neatnešė. Praėjus porai dienų po šio įvykio vokiečių povandeninis laivas torpedavo kreiserį, kuris nuskendo. Kapitonas Dinas ir ekipažas spėjo sulipti į gelbėjimo valtis ir taip išvengė mirties. Tik dėl to vėliau buvo galima perskaityti pasakojimą apie šį nepaprastą įvykį.

Tai, kad kapitono Dino pasakojimas pirmiausia pasirodė almanache, skirtame jaunajam skaitytojui, suprantama, didelio pasitikėjimo nesukėlė. Tačiau šią istoriją detaliai tyrė ir patvirtino kapitonas Rupertas Hudas, kuris susirašinėjo su „Hilary“ kapitonu.

Norėdamas nuraminti sąžinę, jis pasiteiravo savo korespondento, suprasdamas, kad tai visiška nesąmonė: gal šis jūrų monstru palaikė kažkokį žinomą jūrų gyvūną, pavyzdžiui bangininį ryklį?

Jis nusiuntė kapitonui Dinui piešinį su bangininio ryklio vaizdu, kai yra labai nedaug iškilęs virš vandens, kad kapitonas jį palygintų su tuo, ką jis anksčiau pats pavaizdavo. Kapitono Dino atsakymas buvo trumpas ir kategoriškas: „Visiškai aišku, tai nebuvo bangininis ryklys“.

Tačiau tai nesutrukdė užkietėjusiam bangininių ryklių medžiotojui majorui Gevinuti Maksvelui, kelių prisiminimų knygų autoriui, 1955-ais metais pareikšti visiškai priešingą nuomonę. Jis pasityčiojo iš Hudo pateikto bangininio ryklio paveiksliuko, ir tai padarė visiškai pagrįstai, bei parodė, ką reikia pataisyti iš „Hilary“ laivo pastebėto monstro siluete, kad šis gyvūnas taptų panašus būtent į bangininį ryklį, kuris dažnai tik vos vos iškyla virš vandens paviršiaus.

Kaip teigia ryklių medžiotojas, kapitono Dino apibūdintos jūrų gyvatės galva iš tiesų buvo viršutinė bangininio ryklio uodegos dalis. Hudas pasakė: „Šiame ilgame pranešime neįžiūriu nieko kito, išskyrus savo seną pažįstamą - bangininį ryklį“.

Tačiau majoras niekada nepapasakojo, kur jam teko sutikti bangininį ryklį., kad ir kokios rūšies jis būtų, kurio uodega būtų panaši į karvės galvą ir netgi turėtų šviesią juostelę tarp šnervių. Juk šiuo atveju yra lyginami ne siluetai, o trimačiai objektai.

Atrodo, kapitonas Maksvelas neatkreipė dėmesio į tai, kad kapitonas Dinas ir jo komandos nariai ilgai galėjo stebėti gyvūno judėjimą, todėl jie tikrai galėjo atskirti, kaip jis judėjo - priekine ar galine dalimi į priekį.

Visiškai aišku, kad gyvūnas, pastebėtas iš kreiserio „Hilary“, neturi nieko bendro su tuo gyvūnu, kuris buvo išmestas į orą vokiečių povandeninio laivo „U-28“ ekipažo akivaizdoje. Karvės galva be ragų ir ausų, ilgu kaklu ir trikampiu nugaros peleku šis gyvūnas niekaip neprimena krokodilo.

Įvertink šį straipsnį Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą PARANORMAL turinį.

Niekas neišdrįso palikti komentaro.
Būkite pirmi, kurie pasidalins savo nuomonėmis su kitais.
avatar